Техно Фарм ще покаже на БАТА АГРО най-новите софтуерни решения за земеделието

Техно Фарм ще покаже на БАТА АГРО най-новите софтуерни решения за земеделието
За втори път тази година на изложение у нас Техно Фарм ООД ще представи специализирания софтуер за управление на земeделски стопанства TechnoFarm. Разработен с цел да улесни максимално земеделските производители при управлението на стопанствата, софтуерът разполага с много нови функционалности, които ще бъдат представени на изложението. 
 
В рамките на БАТА АГРО 2014 за първи път ще бъде представена и последнaта разработка на софтуерните специалисти от Техно Фарм – TechnoFarm Комасация, която в началото на месеца бе предоставена на общинските служби по Земеделие за безвъзмездно ползване при извършване на доброволни споразумения като с нейна помощ ще се елиминира отбелязването на имоти на хартиена карта. Приложението за Комасация улеснява процеса по изготвяне на споразуменията и разпределението на бели петна. 
 
От Техно Фарм ООД са предвидили и възможност земеделските производители сами да извършват доброволни споразумения чрез “TechnoFarm Комасация“, които след това да подадат към службите по земеделие.  Данните от споразуменията могат лесно да бъдат пренесени в модулната софтуерна система за управление на стопанства TechnoFarm. 

Модулната софтуерна система за управление на земеделски стопанства TechnoFarm, която е основния продукт на фирмата улеснява административните дейности в стопанството, свързани с управлението на земята - създаване и администриране на договорите за земя, изплащане на арендата в пари или натура, водене на ведомости за вече изплатените ренти и други.

Освен това софтуерът TechnoFarm улеснява земеделците при планирането на обработките в различните сезони, изготвянето на дневници за гориво и агрохимични обработки, очертаването на  парцели за подаване в ИСАК и други. 
 
Модулите „Карта“, „Имоти“, „Субсидии“ и „Агротехника“ и приложението за Комасация ще могат да бъдат разгледани от посетители на изложението на площ Е15. 
 
Посетете щанда на Техно Фарм и вижте със специалните предложения, които екипът на фирмата е подготовил за изложението БАТА АГРО 2014.