Товарачът JCB 525-60 Agri-Plus с премиера на Агритехника 2015

Товарачът JCB 525-60 Agri-Plus с премиера на Агритехника 2015

Световната компания JCB обръща все по-голямо внимание към специалните нужди на животновъдните стопанства. В потвърждение на това е и направената премиера, по време на на световното изложение Агритехника 2015, на новия телескопичен товарач JCB 525-60 Agri-Plus