Трактори Zetor и прикачен инвентар Great Plains, UNIA - видео

Трактори Zetor и прикачен инвентар Great Plains, UNIA - видео

В полето на Добруджа бяха пуснати и обновленията на моделните семейства трактори Zetor. Така например на полето стана ясно, че Трактор Zetor Proxima Power 105 е част от най-новото моделно семейство на Zeto