Тракторът Valtra N163 стъпва на българския пазар в началото на 2013 год.

Тракторът Valtra N163 стъпва на българския пазар в началото на 2013 год.