Trelleborg финализира сделката по придобиване на CGS Holding

  • 29.03.2022 9:29
  • 2757
  • 0
  • Новини
Trelleborg финализира сделката по придобиване на CGS Holding

Trelleborg финализира сделката по придобиването на CGS Holding a.s. – частна компания с водещи позиции в селскостопанските, индистриалните и специални гуми, а също и в полимерните решения. Сделката възлиза на приблизително 10.9 милиарда шведски крони. CGS е базирана в Чешката Република и генерира продажби за около 5.6 милиарда шведски крони през 2015 при оперативен марж от 16.5 процента.

 

Ние с огромно удоволствие приветстваме CGS в Групата Trelleborg. Компанията отдавна е в списъка ни за потенциални придобивки. Тази сделка означава, че Trelleborg почти ще удвои продажбите си на селскостопански гуми, ще засили водещите си позиции в индустриалните гуми и ще прибави нови възможности в сегмента на специалните гуми. Инженерните полимерни решения на CGS добавят нови интересни позиции, както и затвърждават водещата роля на Trelleborg в няколко от съществувващите бизнес сегменти на Групата” казва Петер Нилсон, Президент и Главен Изпълнителен Директор на Trelleborg.

 

CGS Holding включва бизнесите на Mitas, Rubena и Savatech. Mitas осигурява около две-трети от продажбите на групата и има силни позиции и марки в средния сегмент на пазара на специализирани гуми и особено силни позиции в селскостопансикте гуми. Гамата на специализирани гуми е подсилена от нишата на Rubena и Savatech в инженерните полимерни решения, включващи уплътнители, специализирани отливки, уплътняващи профили, офсетни платна и други полимерни продукти.

 

Ние сме сигурни, че селскостопанският сектор ще се възстанови, позволявайки ни да увеличим пазарния ни дял, когато това станеВ този ред на мисли, ние считаме придобивката за много интересна, имайки предвид бъдещото развитие и възстановяване на пазара на селскостопански гуми”, счита Петер Нилсон.

 

Mitas ще бъде интегриран в бизнес звеното Trelleborg Wheel Systems. В преходния период, другите операции ще бъдат независими от съществуващата дейност на Trelleborg и постепенно ще се интегрират в съответните бизнес звена. След придобиването, Trelleborg ще генерира продажби от приблизително 30 милиарда шведски крони и ще има около 23,000 служители в 47 държави.

 

Преходът бе финализиран на 31 Май 2016. Свързаните със сделката по придобиване разходи от около 70 милиона шведски крони, ще бъде осчетоводена през втоата четвърт на 2016. Около 50 милиона шведски крони от тази сума ще бъде осигурена от оперативни приходи и около 20 милиона от нетни финансови инструменти.

Първоначалнатa информация за сделката бе публикувана на 9 Ноември 2015.