Търговци искат да се ускори процесът по изпитване на употребявани трактори

  • 1933
  • 0
  • Новини
Търговци искат да се ускори процесът по изпитване на употребявани трактори
Трябва да се ускори работата по изпитването на земеделска техника – втора употреба което ще позволи навременно издаване на удостоверения. Това заяви пред Трактор.БГ Атанас Димитров, управител на Техно Груп – М ООД, вносител на употребявани и рециклирани трактори от Япония:
 
Г-н Димитров, какви промени настъпиха след преструктурирането на КТИ?
Съгласно приетото изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, Контролно-техническа инспекция (КТИ) беше закрита, считано от 1 януари 2016 г. Ние приемаме реформите като част от промените в МЗХ с цел подобряване организацията по регистрация на нова и употребявана техника.
Вносителите на употребявана техника, съгласно  Закона и Наредбата за реда за пускане на пазара на употребявана техника, следва да подготвим техниката съгласно изискванията на нормативните документи, да пуснем  до центровете за изпитване и сертифициране към МЗХ заявление за извършване на проверка и изпитване. Към Заявлението се прилага копие от документ за платена такса по тарифата, определена от Закона. Те от своя страна, следва да изготвят Удостоверение за съответствие и то да бъде подписано от МЗХ и изпратено по куриер до клиента. По новата наредба подписването трябва да е от министъра на земеделието или упълномощено от него длъжностно лице. 
 
Това са промените, които реално регламентират дейността на новите структури, но какви са вашите притеснения и тези на колегите ви, предлагащи техника втора употреба?
След януари 2016 г. служителите от центровете за изпитване на МЗХ, се отзовават на наши заявки, изпитват и проверяват техниката и архивират резултатите с цел издаване впоследствие на удостоверение. Това се прави, за да не се затрудняват търговците и да не задържат техниката докато започне издаването на удостоверения, а да могат да я продават на клиентите.
За таксите все още няма издадени квитанции и служителите не могат да ги събират периодично, като в един момент, на нас заявителите всички тези дължими такси ще ни дойдат в повече!
 
Как това се отразява на вашите клиенти?
Крайният клиент е уязвим, тъй като по закон трябва да регистрира техниката в рамките на един месец от придобиването ѝ. Има клиенти, при които възникват проблеми с Разплащателна агенция към ДФЗ, ако са кандидати по европрограмите за финансиране, поради невъзможността да регистрират техниката си.
 
Какви са препоръките ви към МЗХ в тази насока?
Ние считаме, че обемът на работа на центровете за изпитване на МЗХ в частта Изпитване, проверки и удостоверяване на съответствието с евростандартите, е трудоемка, отговорна и ангажираща голям човешки ресурс  дейност. 
Молбата ни е да се ускори изработването на квитанции, за да се събират дължимите такси, което ще позволи издаването на удостоверенията. Трябва също така да се осигурят дневни, квартирни, пътни на служителите от центровете за изпитване на МЗХ, за да не се поемат тези разходи от заявителите, тъй като те са включени в таксите. 

 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!