Търсят се начини за по-лек процес за кандидатстване за субсидии

  • 11.08.2022 11:57
  • 35
  • 0
  • Новини
Търсят се начини за по-лек процес за кандидатстване за субсидии

 

Зелената архитектура е нов елемент, продължение на екологичните процеси, които стартираха още в началото на настоящия период. 
Всички в ЕС разбираме важността от това да се опазват природните ресурси, да осигурим една околна среда с храни, които са полезни за нас и за децата ни.

 

Едновременно с това обаче остава въпросът с конкурентоспособността на земеделските производители и възможността те да се развиват в тези условия. Това каза Снежана Благоева, пълномощен министър, Специален комитет по селско стопанство, Постоянно представителство на Република България в Брюксел по време на уебинар „Бъдещето на Общата селскостопанска политика. Преходният период и реформата след 2022 г.“.

 

“Затова от самото начало, без да се противопоставяме на екологичните амбиции на ЕС, за нас е много важна реализацията им да бъде направено по начин, по който не се нарушава конкурентоспособността на земеделските производители - да не ги спираме и да не ги затрудняваме прекомерно, така че те да загубят интерес към земеделската дейност или тя да стане недостатъчно доходна за тях, което пък би било стимул да напуснат сектора”, отбеляза Благоева, като подчерта, че желанието на страната ни е ефектът на позеленяването да бъде постигнат, но това да не намалява възможностите за фермерите. 
Заедно с това, тя обърна внимание, че се цели да бъдат насочени повече пари към малките земеделски стопани. 

 

“За да могат да се развиват, за да могат да останат в селските райони, за да не обезлюдяваме селата. И също - младите земеделски стопани, които все пак са бъдещето”, отбеляза Благоева.
По време на уебинара тя обърна внимание, че моментът е много важен - от една страна започва преходният период, а от друга - все още се довършват преговорите по политиката такава, каквато ще бъде прилагана след 2023 г. Благоева посочи, че е било важно преходният период да се осъществи така че да се гарантира плавното преминаване на политиката. 

 

“Затова за нас беше много важно да продължим да подпомагаме земеделските производители, да им осигуряваме достатъчно подкрепа в този нелек период. 
Фактът, че можем да продължим да прилагаме без никакви сътресения директните плащания е изключително важен за земеделските производители, тъй като това осигурява една изключителна подкрепа за тях”, посочи Снежана Благоева, като подчерта удовлетворението си от запазването и на параметрите на Преходната национална помощ.

 

Де факто условията за нея през преходния период ще са такива, каквито бяха през 2020-а. Благоева припомни и че мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) също ще бъдат прилагани при вече съществуващите правила, използвайки бюджета за първите две години от програмата от новия период. 

 

“Още по-важно е, че периодът е труден, ние разбираме, че трябва да се осигури допълнителна подкрепа за земеделските производители и тя идва от инструмента, предложен от ЕК - Next Generation. Той осигурява едни допълнителни 200 млн. евро през първите две години за земеделските производители - при това с насоченост за конкурентоспособност и допринасяне за екологичните цели на ЕС и Зелената сделка. 

 

Мисля, че през този преходен период фермерите ще могат да разчитат на достатъчно подкрепа, за да могат да преодолеят трудностите, които имат в момента и да могат да направят една крачка в бъдеще, за да може да се използва това, че кризата е проблем, но също така е и възможност за развитие”, посочи експертът. 

 

В изложението си пред аудиторията на уебинара тя разказа, че последователността в българската политика по време на преговорите по реформата е била от самото начало и приоритет за преговарящите е било запазване на нивото на финансиране на земеделските производители - въпреки появилите се идеи в разговорите за Многогодишната финансова рамка, които бяха представени от други страни членки, за  намаляване на финансирането за земеделие. 

 

“За нас остана разочарованието от ниския темп на конвергенция на плащанията за земеделските стопани. Това е изключителен приоритет и за нас, и за нашите фермери, защото те искат да се чувстват равнопоставени на общия пазар. 

 

Все пак върви конвергенцията, с бавни темпове, т.е. имаме някакъв прогрес, но съвсем не сме удовлетворени -  не само ние, но и други държави членки, от стъпките, които се правят в тази посока. И определено това е тема, която трябва да продължи да се дискутира и да се развива и в бъдеще”, посочи Снежана Благоева и добави, че едновременно с това важен аспект е конкурентоспособността на земеделските производители, като ключов инструмент в тази посока е обвързаната подкрепа. 

 

“От самото начало на реформата ние настояваме за запазване на възможността тези средства, които се дават чрез схемите за обвързана подкрепа, за онези сектори, които за нас са приоритетни, уязвими, важни, да можем да продължаваме да ги подпомагаме с такъв тип подкрепа”, каза експертът. 

 

Тя обърна внимание и на критиките за сложността на ОСП, трудностите при достъпа до финансиране и сложността на процесите да покриване на критериите за получаване на субсидии. 

 

“Полагаме усилия за използване на всички възможности, идващи от новите технологии, за да направим процеса за кандидатстване за финансиране възможно по-лек и по-опростен за земеделските производители. Да им предоставим предварително достатъчно информация, която съществува в държавата, така че те да могат да взимат правилните решения, да видят правилните си възможности и да кандидатстват по един по-улеснен начин”, информира Благоева и добави: “Което, естествено, не означава и намаляване на контрола. Важно е да се осъществява контрол, за да могат средствата да достигат до нам, накъдето са насочени”. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар