Учредиха съвет за контрол на средствата по проекти за селата и агробизнеса

Учредиха съвет за контрол на средствата по проекти за селата и агробизнеса

Обществен съвет ще извършва граждански мониторинг на усвояването на средствата за земеделие от европейските фондове, съобщи пред журналисти евродепутатът Петя Ставрева  от ЕНП-ЕД, избрана с листата на ГЕРБ.

Смисълът на съвета е да упражнява граждански натиск върху институциите и да се изисква от тях обратна информация и да се осветляват всички възможни случаи на корупция или други проблеми. В него са включени представители на български медии, браншови организации, неправителствени организации и синдикати. Този мониторинг е необходим, за да могат средствата да се усвояват лесно, справедливо и да стигат до възможно най-голям брой бенефициенти.

В новоучредената, първа по рода си структура, влизат представители на медиите, на браншови организации, на одиторски сдружения и представители на асоциацията "Прозрачност без граници". Според Диляна Ковачева от асоциацията създаването на такъв обществен съвет ще запълни празнотата в сектора от страна на гражданския контрол върху парите. Борислав Борисов, Председател на управителния съвет на Асоциацията на българските села посочи, че създаването на структурата съвпада с предстоящото начало на Програмата за развитие на селските райони, цитира БТА. Според него при усвояването на над трите милиарда евро ще трябва да се използват добрите практики при работа по такива програми в ЕС.

Според членовете на новия обществен съвет съществен проблем при земеделските програми, финансирани по еврофондовете е, че българските земеделски производители не търсят информация предварително за тях. Голяма част от оплакванията се дължат на това, че предварително не е проверявано дали производителят отговаря на условията. 

От съвета ще анализират оплакванията и сигналите за корупция, но няма да работят с анонимни сигнали. До началото на специализираната интернет страница на съвета сигнали ще се приемат на телефона на "Прозрачност без граници": 080011224 или на тел. 0885774558, на който отговаря приемната на евродепутата Петя Ставрева.