“Ultraflex” - иновативната технология на Michelin за повишаване на производителността

  • 220
  • 0
  • Новини
“Ultraflex” - иновативната технология на Michelin за повишаване на производителността

Днес всички земеделски производители са изправени пред едни и същи предизвикателства: намаляване на разходите, максимизиране на добивите и минимизиране на уплътняването на почвата. Въпреки това използването на по-мощни и тежки машини причинява точно тези проблеми, от които те се опитват да избягат.

MICHELIN Ultraflex е революционно решение на това двойно предизвикателство да се поддържа развитието на селскостопанската техника с цел повишаване на производителността, докато в същото време се опазва един от най-важните ресурси, а именно: почвата.

Гумите на MICHELIN “Ultraflex” работят при много ниско налягане, което води до намаляване на разхода на гориво, по-добра теглителна сила и изключително съпротивление. Освен това ниската степен на уплътняване на почвата допринася за повишаването на производителността.

Технологията “Ultraflex” позволява на гумите да понасят същото натоварване при по-ниско налягане в сравнение със стандартната радиална технология. Външната странна на гумата е едновременно здрава и гъвкава. Това води до по-широк отпечатък и по-добър контакт с почвата.  

Когато говорят за предимствата от използването на гумите на MICHELIN “Ultraflex”, земеделските производители поставят на първо място 15% по-ниския разход на гориво, по-малкото уплътняване на почвата, увеличените с до 4% добиви и по-дългия експлоатационен живот на машината, заедно с професионализма на екипа на Michelin.

Агриком Борча е образцово земеделско стопанство, намиращо се в Румъния. С повече от 70 хил. декара земя мениджърите на Агриком Борча имат добре определена цел: устойчиво земеделие с високи добиви. Това може да бъде постигнато единствено с надеждни партньори.

“Използването на гумите на MICHELIN “Ultraflex” ни помогна да намалим разхода на гориво на стопанството с 15%. И на второ място, експлоатационния живот на гумите се припокрива почти изцяло с експлоатационния живот на трактора”, отбеляза Арно Шарметант, французинът, влюбил се в Румъния и настоящ собственик на земеделско стопанство “Агриком Борча”. 

От съществено значение е гумите “Ultraflex “  да бъдат използвани с подходящото налягане. Това е и причината специалистите на Michelin да работят съвместно с “Агриком Борча”  с цел постигане на оптимално налягане, намаляване на уплатняване на почвата и по този начин повишаване на производителността на стопанството.

Постигнатите през последните години резултати доведоха Агриком Борча до следното заключение: всички техни машини ще бъдат оборудвани с гумите “Ultraflex“  на Michelin, включително оригиналното оборудване.

Вижте мненията на още земеделски производители и разберете, какви са техните наблюдения от използването на гумите на MICHELIN “Ultraflex” .