Увеличава се търсенето на кредити в агросектора

  • 14.07.2022 1:04
  • 206
  • 0
  • Новини
Увеличава се търсенето на кредити в агросектора

Пазарът на земеделски кредити бележи значителен ръст последните месеци, отчетоха финансови експерти. Според проучване на „Агрион Финанс“ всеки четвърти собственик на земя е имал нужда от допълнително финансиране през последната година, а над 200 хиляди души са изтеглили кредит. Дъщерното дружество на лидера в управлението на земеделски активи „Агрион Инвест“ е сред най-активните компании, които отпускат кредити в земеделието и се ползва с огромно доверие сред собственици на земя и производители на селскостопанска продукция. Компанията отчита тройно увеличение на исканията за отпускане на кредит през септември спрямо месец по-рано.

 

Основната причина за засиленото искане на кредити са проливните дъждове и локалните градушки през лятото, които влошиха качеството на селскостопанската продукция, а добивите на почти всички култури спаднаха драстично. Това изправя фермерите пред сериозни предизвикателства, тъй като по-голямата част от продукцията не е застрахована. Земеделците масово започнаха да търсят изгодни кредити, с които да обезпечат бизнеса си. Голяма част от тях се насочват към алтернативни кредитиращи дружества, тъй като процедурата за кандидатстване е максимално облекчена, а сроковете за отпускане на кредит са значително съкратени.

 

За да отговори на засиленото търсене и липсата на адекватно финансиране на фермерите, „Агрион Финанс“ разработи специализирани земеделски финансови продукти, които да отговарят на нуждите на агробизнеса. Компанията предлага стандартни ипотечни кредити, кредити за оборотни средства и лизинг на земя. Специализираният кредит за оборотни средства е с гратисен период от 12 месеца, като обезпечението е земеделска земя. Осигуреното финансиране е до 80% от размера на пазарната оценка на земеделската земя, като оценката се извършва напълно безплатно от „Агрион“. Не се събират такси за кандидатстване и разглеждане на документи, не се изискват допълнителни застраховки в полза на кредитодателя, няма и изискване за поръчители или съдлъжници. Компанията няма ограничения за сектора, в който работи земеделският производител.

 

Подобни са условията и на универсалния ипотечен кредит, където минималният размер на кредита е 10 хил. лв., а срокът за погасяване е до 15 години. Погасителният план се изготвя спрямо специфичните нужди на земеделския производител.  За регистрираните земеделски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история на кредитополучателя и подробен бизнес план, каквито са задължителните условия на другите кредитни институции.

Според експерти по кредитиране едно от сериозните предимства на „Агрион Финанс“ е, че не се изисква прехвърляне на сметки. Това е сериозно облекчение за земеделските производители, тъй като останалите кредитни институции имат задължително условие паричните потоци  да са в съответната банка. Компанията предлага и безплатен онлайн достъп за проследяване на параметрите на кредита. Облекчение е и безплатното известяване за дължимите плащания.

 

Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.

 

Все по-често земеделските производители се възползват от възможността да закупят земя при условията на финансов лизинг. От „Агрион Финанс“ също отчитат повишен интерес към услугата. Компанията е единствената на пазара, която предлага до 100% финансиране на сделката при лизинг на земеделска земя.  Оценката за имота се прави от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за земеделските производители. Ако тя съвпада с цената на парцела,  фермерът не дължи първоначална вноска, а директно започва да погасява лизингови вноски. Така, на практика, земеделецът може да започне да си плаща лизинговите вноски, без да влага собствени средства като самоучастие.

 

„Целта ни е максимално да облекчим малките и средни производители и собствениците на земя, които често са лишени от финансиране“, казаха от „Агрион Финанс“. Улесненият достъп до кредитиране позволява на земеделските стопани да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара. Дружеството финансира както едри производители, така и средни и дребни земеделски стопани. Средният размер на исканията за ипотечен кредит е около 100 хил. лв., като договори са подписвани и за над 600 хил. лв. „Нямаме таван на финансирането, като прилагаме индивидуален лимит в зависимост от специфичните нужда на кредитоискателя“, добавиха от специализираното дружество.

 

Извън форсмажорните обстоятелства, свързани с метеорологичните условия, най- честата причина фермерите да търсят финансиране е покупка на земя за разширяване на стопанствата им, изплащане на стари задължения или рефинансиране на вече изтеглени кредити. Сред най-честите кредитоискатели са и хора, които имат нужда от първоначален капитал за започване на селскостопанска дейност. Те нямат достъп до банково финансиране и затова търсят кредити от специализирани дружества.

Добави коментар