Увеличете потенциала на своите култури

Сеялките Tempo предоставят точно и равномерно семеполагане без презастъпване, дори и края на блока.

Увеличете потенциала на своите култури
Всеки компонент в сеялката Tempo е конструиран така, че да гарантира еднакъв старт за всички семена. Без значение от скоростта, без значение от почвените условия. Равномерното семеполагане спомага за равномерното развитие на семената, което увеличава потенциала на добива.
 
 
Ненадмината прецизност
Сеялките Tempo предоставят точно и равномерно семеполагане без презастъпване, дори и края на блока. В същото време тази прецизност не бива нарушавана от външни фактори като скорост, вибрации, наклони или различни почвени условия.
 
 
Работа под налягане
Дозиращият апарат при Tempo работи с въздух под налягане за да се гарантира, че всяко семенце ще намери място върху въртящия се диск. За да се осигури максимална производителност, трите независими чистача разположени в горната част на дозиращия апарат премахват излишните семена.
 
Не оставя нищо на случайността
Когато семето достигне семенната тръба притокът на въздух бива ограничен с цел точно навлизане в тръбата. След това въздухът под налягане изстрелва семето в почвата. Поради това, че времето, за което семето достига почвата винаги бива едно и също се гарантира високата прецизност на семеполагане. Vaderstad нарича това PowerShoot технология. Напускайки късата семенна тръба, всяко семенце бива нежно спирано от гумено колело. Също така това колело осигурява оптималния контакт на семето с почвата, при избраната дълбочина на изсяване.
 
 
Висока прецизност във всякакви размери
 
Прецизност в реда 
Дозиращият апарат на Tempo заедно с PowerShoot технологията гарантират, че всяко семенце се полага едно по едно с екстремна
точност в браздата. С равномерно полагане на семената на желаното разстояние едно от друго, без дублирания и пропуски, Tempo Ви дава висока прецизност в реда. Това гарантира, че всички растения имат равен старт в едни и същи условия на развитие.
 
 
Прецизност в дълбочината
Със своята усилена конструкция сеялката Tempo трансферира своето високо тегло към изсяващите секции. Заедно с компонентите,
от който е съставена сеялката гарантира стабилно управление и поддържа избраната работна дълбочина, във всякакви условия. Точната дълбочина на изсяване води до равномерно покълване, което на свой ред е критично за здравословното и стабилно развитие на културата.
 
 
Прецизност в спирането
Всяка изсяваща секция при Tempo е електрически задвижвана, което позволява индивидуално изключване на секции (секционен контрол)
постиган посредством GPS сигнал. Елиминирайки презастъпването в края на блока или в полета с неправилна форма, се избягват
потенциални загуби от по-нисък добив, като в същото време разходите могат да се редуцират с 5-10%. С Tempo имате възможност за секционен контрол на семената, торът и микрогранулите.
 
Скоростта не е проблем
Дозиращият апарат на Tempo, я откроява от останалите. Благодарение на PowerShoot технологията, която използва въздух под налягане за да държи под контрол семето по пътя му към почвата, гравитация, вибрации и наклони са извън уравнението. Поради тази причина скоростта не е проблем за Tempo.
 
 
Стойността на високоскоростната сеитба
Високоскоростната сеитба дава няколко предимства. Тъй като сеялката дава възможност за засяване на по-голяма площ с подобрена прецизност, има няколко начина да повишите нетната си печалба.
 
1. Когато времето е всичко
Идеалният прозорец за сеитба обикновено е къс. През някои години екстремните метеорологични условия допълнително ограничават възможността за сеитба. Сеитбата в оптималния период дава перфектните температура и влага за засятата култура. Всяко забавяне намалява потенциалния добив.
 
2. Повишена ефективност в полето 
Сеейки с висока скорост капацитета на сеялката се повишава. Поради това, по-малка сеялка има капацитет да покрие същата площ колкото по-голяма. Печелите от повишената ефективност, както и от по-ниските теглителни изисквания към трактора.
 
3. Една сеялка вместо две 
Високоскоростна сеитба означава повече декари, които могат да бъдат засети с по-малко изсяващи секции. Това драстично намалява разходите за самата машина, но също така може да ви спести един трактор и един оператор, в някои случаи.
 
 
Ключът за високоскоростна сеитба
При традиционните сеялки, семето пада свободно (гравитачно) от дозиращия апарат през семепровода до почвата. Когато вибрациите нарастват паралелно с работната скорост, семената се удрят в стените на семепровода, като по този начин се губи прецизността на дозиращия апарат. Това е една от причините много от сеялките на пазара да имат ограничение по отношение на максималната работна скорост. PowerShoot използва въздух под налягане да изстрелва семената със скорост 50 км/ч през семепровода до почвата. Поради това сеялката Tempo има прецизен контрол над всяко семе по пътя му, от бункера до браздата, където ще се положи.
 
Очаквайте продължение.

 

© 2018 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!

Добави коментар