В петък щяла да стартира ПРСР 2007-2013

В петък щяла да стартира ПРСР  2007-2013

На първа пролет - 21 март официално трябвало да стартира Програмата за развитие на селските райони, заявиха в интервю пред BBT представители от Министерството на земеделието и продоволствието. Тогава на първото заседание на управителният съвет отговорен за програмата ще бъде даден и нейният старт, казаха от МЗП. От министерството на земеделието и продоволствието заявиха още , че реално проектите ще започнат да се приемат от месец април. 

Заявлението за предстоящ старт на ПРСР е поредното, което МЗП прави от декември насам. Първоначално Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 трябваше да стартира Декември, после Януари, после обещаха Февруари, само времето ще покаже дали обещаната дата в края на Март ще бъде истина или поредното "пожелание".


По програмата за развитие на селските райони ще се финансират проекти във всички области на икономическият, социалният и културен живот на селата. Една от най-важните мерки за земеделските стопани е мярката за модернизиране на стопанствата по която ще се закупува нова селскостопанска техника със субсидия.

Асоциация на българските села много пъти алармира за проблемните точки в проектонаредбите, които ще доведат до малък процент на усвояемост на тези средства. Някои от тях са:

- Изключване на селата, прилежащи към общини с над 30 000 души по най-важната ОС 3 по която ще се финансират проекти за развитие на селски туризъм, малки производствени предприятия, услуги и не на последно място облагородяване на селата чрез проекти на общини, НПО и читалища
- Лишаване на НПО сектора и читалищата да реализират проекти, които не носят приходи и са свързани с облагородяване на селския район със 100% субсидия
- Ниска информираност на потенциалните кандидати по отделните 22 мерки