Веселин Генев: БАТА АГРО е фактор за успешния земеделски бизнес!

Веселин Генев: БАТА АГРО е фактор за успешния земеделски бизнес!

 

Веселин Генев, председател на УС на БАТА АГРО в интервю – за промените в Асоциацията на търговците на агротехника, бъдещите планове и целите на търговците на агротехника в България:

 

Г-н Генев, една от водещите компании на пазара на агротехника Тайтън Машинъри България стана пълноправен член на БАТА АГРО. Как това разширяване ще помогне на търговските компании и на асоциацията като цяло и за какво ще допринесе то?

 

Идеята на БАТА АГРО от нейното създаване, е да обединява търговците на агротехника в страната. Целта е Асоциацията да има по-голяма представителност, както пред клинентите на компаниите, които членуват в нея, така и пред държавните институции. Именно от последните зависи разпределението на финансовия ресурс, който идва от европейските програми. По-голямата представителност на всяка една неправителствена организация, включително и на БАТА АГРО, е от съществено значение при определянето на тези финансови потоци и политики в сектора.

 

Поради тази причина увеличаването на членския състав на БАТА АГРО с една голяма компания като Тайтън Машинъри, ще допринесе за по-голяма представителност, за по-голяма тежест на самата Асоциация. Така че за нас е чест, че убедихме Тайтън Машинъри в смисъла на съществуването на БАТА АГРО като асоциация и организация. Убедили сме ги и в това, че обединени, сме по-силни и ще можем да оказваме по-съществено влияние на развитието на пазара, без това да влияе на конкуренцията. Ние сме конкурентни компании, но решенията, които вземаме, са само и единствено в полза на развитието на пазара на земеделска техника в страната, и в никакъв случай за намаляване на конкурентното начало.

 

Смятам, че новият член Тайтън Машинъри ще допринесе за развитието на БАТА АГРО като асоциация. В същото време считам, че БАТА АГРО ще допринесе за още по-доброто представяне на Тайтън Машинъри на българския пазар. Разговорите помежду ни започнаха още през месец март, а официално Тайтън Машинъри беше приет за пълноправен член и участва вече като такъв в заседанията на Общото събрание на БАТА АГРО от 7 юни.

 

 

Общото събрание на БАТА АГРО на 7 юни взе и още едно решение – едноименното изложение да се провежда два пъти в годината. От какво беше продиктувано това решение и каква е целта, която си поставяте?


Целта, която си поставяме, е цел на всяко едно изложение. Да направим по-лесна срещата с нашите потенциални клиенти. Да направим така, че всички ние да имаме възможност да се срещаме с нашите партньори по-често. Това е основната цел на всяко едно изложение. От друга страна всяка една компания-изложител, се стреми да покаже нещо ново и да покаже това, което тя е подготвила за своите клиенти за предстоящия сезон.

 

Всички знаем, че селскостопанската година е разделена на сезони - пролетта се сеят пролетниците, лятото е жътвата, есента се сеят есенниците, а през зимата се подготвя машинният парк за предстоящия сезон. В същото време ние компаниите подготвяме своите стопански години в последното тримесечие на всяка година. Това беше и една от причините да преместим БАТА АГРО през есента – тогава, когато нашите потенциални клинети имат по-голяма яснота за това какво очакват в края на настоящата и в началото на следващата година. Тогава те имат по-голяма яснота за планираните инвестиции. Решението взехме след много разговори със служители, посетители, партньори и клиенти.

 

Тъй като считаме, че значението на изложението БАТА АГРО за развитието на пазара е важно, взехме решение в ранна пролет да организираме още едно издание, на което да се срещнем с нашите партньори точно преди пролетния сезон.

 

Пролетното издание на БАТА АГРО 2015 ще е в началото на месец март. Защо избрахте именно този период за провеждането му?

 

Правим второто изложение в период, в който ще имаме възможност определено да помогнем на нашите клиенти да вземат своите правилни решения за предстоящата кампания на полето.

 

 

В какъв Формат ще се провежда БАТА АГРО през пролетта?

 

Няма да има промяна във формата на БАТА АГРО. Надяваме се изложителите от есенното издание да участват и на пролетното. Стремежът ще бъде да убедим фирмите от секторите семена и препарати, че нашето изложение и това, което ние ще им предложим като възможност за бизнес, е добро, и те също ще вземат решение да участват в пролетното издание на БАТА АГРО.

 

Мисля, че решението на Асоциацията е правилно. Още веднъж подчертавам, че то беше взето след дълги разговори – не е импулсивно. Ние сме преценили всички плюсове и минуси, преценили сме, че естествено и за нас като компания това е допълнително натоварване, но все пак ние като асоциация сме длъжни да работим за развитието на бизнеса и да помагаме на нашите клиенти да вземат най-правилните инвестиционни решения. Това е основната причина да вземем решение да провеждаме изложението на практика през шест месеца.

 

 

Не се ли притеснявате, че аграрните изложения в страната стават много и ще бъдат през доста малки интервали от време?

 

Аз мисля, че БАТА АГРО се провежда през нормален интервал от време. Шест месеца са достатъчно дълъг период, през който да се натрупат въпроси, които биха могли да бъдат обсъждани по време на едно изложението с посетителите му. На второ място, имайки предвид инвестициите и технологичното развитие в компаниите, които ние представляваме, винаги има какво ново да покажем.

Както всички знаем, изложенията, които правим в България, все още не са от типа изложения Агритехника, където се представят единствено и само новостите. Изложенията в България имат няколко аспекта. Първият е да се представят новостите, ако такива има. Втория аспект е да се срещнем с нашите клиенти предсезонно и да обсъдим проблемите, които предстоят пред тях за решаване, за да помогнем с каквото можем. И трето –  в крайна сметка както посетителите - нашите клиенти, така и ние, сме хора бизнесмени и тези срещи генерират реален бизнес. Това е форма, при която за кратък период от време се срещат търговците, доставчиците и клиентите очи в очи и всеки един има възможност да постави своята визия за развитие на собствения си бизнеса.

 

Останалите изложения в страната аз не искам да коментирам, тъй като всеки организатор прави сам за себе си разчет как ще го организизра, ще успее ли да привлече достатъчно изложители и достатъчно посетители.

 

Аз считам, че ние от БАТА АГРО сме убедили земеделската общественост, нашите клиенти и изложителите в своята лоялност и професионализъм. Това е една от причините БАТА АГРО да е най-голямото изложение в отрасъл селско стопанство.