Веселин Генев, БАТА АГРО: Трябва стратегия за машинно-тракторния парк

 Веселин Генев, БАТА АГРО: Трябва стратегия за машинно-тракторния парк

Необходима е дългосрочна стратегия за развитието на машинно-тракторния парк в България, категоричен е Веселин Генев, председател на УС на БАТА АГРО.

 

Г-н Генев, едно от ключовите събития за агросектора е БАТА АГРО през август. Какво могат да очакват от тазгодишното издание земеделските производители, които ще посетят изложението?
Надявам се, че до края на месец август новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 ще бъде готова и земеделските производители ще бъдат напълно готови да говорят за своите бъдещи планове и инвестиции с всички изложители на БАТА АГРО. Вече има решение изложението да се проведе от 26 до 29 август и очакваме стартът на БАТА АГРО да съвпадне със старта на новата ПРСР, което ще е и един от ключовите моменти в провеждането на тазгодишното 5-то юбилейно издание на изложението.

Другото особено важно нещо е свързано с демонстрационното поле, което тази година ще е по-голямо и ще даде много по-голяма възможност за демонстрация на машините. Тук е мястото да спомена и някои „битови“ въпроси – за изложители и посетители, които успяхме да решим за тазгодишното издание на БАТА АГРО. Ще спомена осигуряването на достатъчно като мощност ел. захранване за всеки щанд, вода до всеки щанд и канализация. Това е много важно, защото все пак сме на полето, а общата ни цел е изложението да е наистина професионално. Що се отнася до транспорта – влакче ще има и това вече е договорено. Изложението е на огромна площ и влакчето ще бъде на разположение за придвижване по пистата. Останалите новости и изненади ще запазим засега в тайна. Надявам се да направим едно наистина европейско изложение, което да отговаря адекватно на равнището на българското земеделие в последните години.


ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 

Според Вас, трябва ли да има дългосрочна стратегия за развитие на машинно-тракторния парк в България и защо?
Категорично – да и аз го заявих на проведената по време на АГРА 2014 кръгла маса на тема „Състояние на машино-тракторния парк“, в която участваха зам.-министър Явор Гечев и представители на неправителствени организации от аграрния сектор. Ако не разработим национална стратегия, която да дава яснота, да задава приоритетите, а и правилата за техническото и технологично обновление на отрасъл „Селско стопанство“, ще трябва пред старта на всяка следваща ПРСР да водим едни и същи разговори – много ли са тракторите или малко, колко са остарели и амортизирани. Първо е необходимо да има ясен и точен анализ за състоянието на машино-тракторния парк в страната – както за двата сектора „Растениевъдство“ и „Животновъдство“, така и анализ за подсекторите във всяко направление. Само на тази база можем да имаме ясна и точна картина какво е реалното положение. Към момента няма анализ и много трудно можем да правим обобщения и изводи. Трябва да има експертен съвет, който да бъде ръководен от държавна институция и се надявам това да е МЗХ, и в който да бъдат включени представители на неправителствения сектор, бизнеса и научните институти. Само чрез такъв диалог можем да стигнем до правилни решения за ускорено техническо и технологично обновление на машино-тракторния парк в страната. Всички знаем, че европейските фондове не са достатъчни, но те трябва да бъдат използвани целенасочено и да бъдат оползотворявани по възможност на 100%, защото те задават насоката на развитие, на насоката на държавната политика в отрасъла и дават възможност на всички допълнителни финансови потоци да бъдат насочени към секторите, които реално ще доведат до допълнителна принадена стойност в отрасъла. Брутната добавена стойност на селското стопанство е 5% от БВП на България. Ако може да се увеличи този процент ще е положителен знак, че отрасълът работи по-ефективно и произвежда достатъмно добавена стойност.

 

Какви са очакванията на търговците на земеделска техника за 2014 година?
Засега пазарът е по-слаб в сравнение с миналата година. Причината не е в липсата на инвестиционен интерес или поради липса на финансиране. Основната причина за по-слабото развитие на пазара на агротехника в началото на тази година е неяснотата по отношение на новата Програма за развитие на селските райони. Всички знаем, че земеделската техника е достатъчно скъпа инвестиция и е нормално всеки производител да изчака, да прецени възможностите за допълнителна субсидия, която би получил. Това е основната причина от въздържане от инвестиции към настоящия момент. Надяваме се, че ако процесът на старт на ПРСР 2014-2020 се ускори, ще се раздвижи сериозно и пазарът на земеделска техника, тоест ще успеем през следващите месеци да компенсираме изоставането, което има към момента.

 

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!