Вижте индикативната ставка за екстензивна паша от догодина

  • 14
  • 0
  • Новини
Вижте индикативната ставка за екстензивна паша от догодина

 

В набора от 10 екосхеми, които ще се прилагат от догодина, е включена екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи. 

 

Гласувайте: Бихте ли подкрепили освобождаване на субсидиите от данъчно облагане?

 

Екологичните практики в интервенцията са следните: 

 

1.    Екстензивна паша за поддържане и подобряване на състоянието на постоянно затревените площи с пасищни животни;
 

2.    Площта на постоянно затревените площи трябва да отговаря на изискванията за допустимост за директни плащания;
 

3.    Постоянно затревената площ се поддържа посредством екстензивно пашуване от 0.3 до 1 ЖЕ/ха;
 

4.    На постоянно затревените площи се осъществява пашуване на животни от минимум 60 дни през съответната година. 

 

Екосхемата е приложима за постоянно затревени площи. 

 

Индикативната годишна ставка за всяка от годините в периода 2023-2027 г. е 64,23 евро/ха. 

 

Планира се бюджетът по интервенцията да бъде 17 622 720,87 евро годишно, което осигурява общо финансиране от 88 113 604,35 евро за 5-годишния програмен период. 

 

Припомнете си и предишните ни публикации относно интервенциите за запазване и възстановяване на почвения потенциал; за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура; за поддържане на биологично земеделие; за намаляване използването на пестициди; и за екологично поддържане на трайните насаждения.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар