Вижте предложенията за финансирането по ПРСР

  • 27.05.2022 3:39
  • 36
  • 0
  • Новини
Вижте предложенията за финансирането по ПРСР

През тази седмица стана ясно, че се обмисля финансовото подпомагане по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през следващия програмен период да се намали на 25%. 
Информацията поднесе изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Васил Грудев. 

 

Идеята, според него, е да бъдат финансирани повече реални проекти. Сега фермерите с проектни предложения по повечето мерки на Програмата имат възможност да получат субсидии в размер на 50%. Предложението е това подпомагане да падне на 25% и още толкова да е кредитиране от парите по ПРСР.

 

На предстоящото заседание на Тематичната работна група (ТРГ), което ще се проведе на 16 ноември, предложението, което министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще предложи на участниците в ТРГ финансирането да е с малко по-висок процент, научи Агри.БГ.

 

А именно, предвижда се “финансовата помощ е в размер до 30% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за кандидати със СПО на земеделското стопанство до 500 000 евро, финансовата помощ е в размер до 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи”, е записано в проекта, който ще бъде представен на заседанието. 

 

Вижте предложението тук 

 

Това не е обаче това, което поискаха представители на бранша веднага след като чуха изказването на Грудев. 

 

Според тях ниските проценти дават предимство на големите и финансово независими стопанства, като в същото време се обезсмисля участието на по-уязвимите сектори. 

 

Конкретното предложение на Симеон Караколев от НОКА бе да се отпуска 75% грант за приоритетните сектори - животновъдство, плодове, зеленчуци, млади фермери и пчеларство, като 25% е самоучастието. И всичко това да бъде със 100% безвъзмездна гаранция от ДФЗ пред търговските банки. 

 

По интервенцията за инвестиции  за  неселскостопански  дейности в селските райони се предвижда финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, а за инвестиции за преработка на селскостопански продукти предложението е финансирането от фонда да е в размер до 30% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

 

Прочетете предложенията тук и тук 

 

Дали тези предложения ще залегнат в Стратегическия план, който се подготвя от Тематичната работна група или ще има корекции, предстои да видим. 

 

Предстои и да стане ясно дали браншът ще бъде включен в заседанието на 16 ноември. 

 

Това зависи от обявяването на процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел в частна полза от страна на аграрното министерство, тъй като постановлението за изменение на Постановление 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., които Министерския съвет прие на 28 октомври, бе обнародвано на 3 ноември

 

Най-вероятно обявяването на процедурата ще е факт през следващата седмица, смятат запознати. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар