Вижте Стратегическия план за земеделие

  • 5
  • 0
  • Новини
Вижте Стратегическия план за земеделие

 

Две години и 20 заседания на Тематичната работна група по-късно, България предаде Стратегическия си план за земеделие на Европейската комисия на 25 февруари, след като проекта му беше одобрен от Министерския съвет.

 

Сроковете през март, за които да внимавате

 

Четири дни по-късно, на 1 март, въпросният документ бе качен за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации, на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на Министерство на земеделието.

 

Не е ясно обаче доколко всички предложения и коментари, които постъпят до 31 март, ще бъдат взети предвид, след като сега думата имат експертите в Брюксел. От нашето Министерство на земеделието постоянно повтарят, че Стратегическият план е жив организъм и може да се променя във времето. Но отговор от рода на: „ЕК вече така го одобри“, може и да е достатъчно оправдание. 

 

Вижте целия документ 

 

Участници в Тематичната работна група по изготвянето на правилата за фермерите от 2023 г. вече коментираха, че документът, внесен в ЕК, не им е бил представен в цялостен вид.

 

„Това показва отношението на настоящото политическо ръководство към нас (косвено и към хората в земеделието и живеещите в селските райони) и към работата, усилията и времето, което отделихме в последните две години – 20 заседания!“, коментира в социалните мрежи експертът Светлана Боянова.

 

Важна подробност е, че Тематичната работна група беше само с консултативен характер, затова и липсваше процедура за вземане на решения. Затова и отговорността за Стратегическия план би трябвало да се търси само от Министерството на земеделието. 

 

„Въпреки че от самото начало настоявах да има правила за вземане на решения и всеки да носи отговорност за изказванията, предложенията и коментарите си, както и да има прозрачност и излъчване на заседанията в реално време, това, уви, не се случи както при настоящото, така и при предходните политически ръководства на МЗм!“, допълни Боянова.

 

По план ЕК трябва да направи оценка на предложения Стратегически план по ОСП. Страната ни може да очаква коментари по него до три месеца от подаването му. След като предоставим цялата необходима допълнителна информация, ЕК отново преразглежда проектодокумента. Окончателното му одобрение трябва да дойде не по-късно от шест месеца след представянето му, а прилагането на новите правила за фермерите започва на 1 януари 2023 г.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар