Всеки четвърти арендатор е взел земя на лизинг

Собствениците на земя – с най-голямо доверие в „Агрион“

Всеки четвърти арендатор е взел земя на лизинг

Всеки четвърти арендатор е взел лизинг за закупуване на земя. Това сочи национално маркетингово проучване от последните дни. Лизингът на земя и машини e сред най-търсените финансови услуги от арендатори и земеделци. 


Гъвкави лизингови условия и по-ниски лихви от Агрион Финанс


Две трети от фермерите са имали нужда от приблизително 200 000 лева кредити, за да поддържат бизнеса си действащ. Необходимата сума нараства в сравнение с предходната година, особено сред обработващите по-големи площи.


Според арендаторите най-важното при тегленето на кредит са бързото получаване на средствата, липсата на бюрокрация, изгодните условия и гаранцията, че те няма да се променят. 

 

„Нарасналият интерес у арендатори и земеделци към лизинг на земя показва, че има сериозно търсене към този тип услуги. Затова наскоро обновихме условията по лизинга на поземлени терени. Надяваме се, че това ще даде стимул на всички стопани да развиват своите стопанства“, коментираха от „Агрион“.


Една от най-популярните услуги на компанията – лизингът на земя, отскоро е с по-гъвкави условия, изгодна лихва и подобрени параметри. 


Компанията, която е дъщерно дружество на лидера в управлението на земеделска земя – „Агрион“, дава възможност на клиентите си да получат до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята и значително съкращава процедурата и сроковете за отпускане на финансирането.


Това дава възможност на фермерите да разширят своите стопанства или да закупят нови терени, без да нарушават плановете си за развитие или за закупуване на нова техника.

 

 

Информация за пълните условия на финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.


Според националното проучване за над половината от арендаторите „Агрион“ е предпочитаният партньор и се ползва с най-голямо доверие сред небанковите институции, предоставящи лизинг на земя.


Сериозно облекчение за фермерите е и изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. „Агрион Финанс” може да разсрочи изплащането на земята за период до 10 години, като в зависимост от финансовите потоци на клиента вноската може да се плаща дори само веднъж годишно. 


„Компанията отпуска до 100% от размера на пазарната оценка на земята, обект на лизинга. Ако цената на избрания терен съвпада с оценката, на лизингополучателя не се налага да участва със собствени средства, а директно започва да изплаща вноските. Това е сериозно облекчение за по-малките и средни земеделци, за които осигуряването на самоучастието често е сериозно предизвикателство“, коментират от „Агрион Финанс“. 


Лихвата е изгодна, което също спестява много пари на фермерите. 


„Агрион Финанс“ не удържа такса за разглеждане на документите и за оценка на обезпечението. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ и е абсолютно безплатна за лизингополучателя.


Размерът на отпуснатото финансиране не зависи от дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането на предприемачи, които тепърва стартират своя бизнес.
Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота.

Добави коментар