Въвеждат забрани за пръскане от самолет

Въвеждат забрани за пръскане от самолет

Забранява се вече пръскането на пестициди от високо през деня, за да се предотврати унищожаването на пчелите. Това гласят обнародваните в “Държавен вестник” промени в наредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне.

Само в ранните утринни часове през пролетта и лятото ще може да се пръска срещу вредители и болести в селското стопанство със самолети и хеликоптери. Селскостопанските самолети няма да имат право да пръскат с препарати за растителна защита от 11 часа до 18,30 часа през май и от 10 часа до 19,30 часа от юни до октомври. Aвиационните фирми ще трябва да предупреждават кметовете на населените места най-малко 5 дни преди пръскането, за да могат своевременно да информират пчеларите.

Пръскането на овощните градини също има нови изисквания. Собствениците им са длъжни да окосят цъфтящите полски растения между дърветата преди третирането на площите, за да се предотврати привличането на насекомите към обработените с препарати за растителна защита цветове.

При инциденти в 24-часов срок ощетените са длъжни да подадат жалба в областните дирекции “Земеделие”, в случай на масова смърт на пчелните семейства.

Промените са в правилната посока заради спазването на добрите екологични и земеделски практики. Вестник “Монт-прес” писа през пролетта, че именно по причина на използването на летателна техника за пръскане предимно на есенни посеви с хербициди в област Монтана напълно или частично бяха унищожени над 4000 дка с пролетни култури и зеленчуци и стопаните им понесоха щети за хиляди левове. В някои страни на Европейския съюз пръскането със самолети и хеликоптери е забранено. Вероятно това ще стане и в нашата страна, главно поради екологични съображения. Наземната техника и технологиите за борба с болестите и вредителите по селскостопанските култури вече е толкова напреднала и усъвършенствана, че ефектът от нейното приложение е по-добър от този със самолетите, по-евтин и не застрашава развитието на граничещите в обработваните площи съседни култури.