Възрастовата граница за подпомагане на месодайни говеда и биволи се вдига

  • 15.02.2022 6:32
  • 18
  • 1
  • Новини
Възрастовата граница за подпомагане на месодайни говеда и биволи се вдига

 

Възрастовата граница за месодайните говеда се увеличава от 12 на 13 години, а на биволите – от 15 на 18 години. Това гласи промяна в проектите на интервенции за обвързано подпомагане в новата ОСП след 2022 г.

 

Ревизираното предложение на земеделското министерство ще бъде представено пред бранша на 15 февруари, когато ще се състои 12-то заседание на Тематичната работна група  (ТРГ) за Стратегическия план.

 

В получените становища от месодайния сектор имаше предложение възрастовата граница да се покачи на 15 години, но то е частично прието – тоест 13 години като вид компромисен вариант.

 

Отхвърлена е и идеята на Браншовата камара на месодайното животновъдство  (БКМЖ) да се създадат два нови модела на интервенции, различни от предложените на ТРГ: „Oбвързана подкрепа за месодайни крави“ и „Oбвързана подкрепа за угояване на месодайни говеда“. Мотивите на аграрното ведомство са, че между новопредложените от БКМЖ интервенции няма ясно разграничаване и се създават предпоставки за двойно заявяване на животни.

 

В ревизирания вариант на интервенции за обвързано подпомагане на месодайния сектор се запазват изискванията: 

 

•    Допустимите за подпомагане крави да имат най-малко 0,7 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
•    Стопаните да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
•    Реализация на пазара:

 

За месодайни крави – 0,3 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;  
За месодайни крави, включени в развъдни програми (тук терминът „под селекционен контрол“ е заменен) – 0,4 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства. 

 

Относно възрастовата граница за биволи от Асоциация на българските биволовъди настояваха за 20 години, но тяхното предложение бе частично прието – т.е. от ресорното министерство се съгласяват тя да се вдигне на 18 години.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 2:59
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар