Възрастовата граница за подпомагане на месодайни говеда и биволи се вдига

  • 21.10.2021 4:54
  • 11
  • 0
  • Новини
Възрастовата граница за подпомагане на месодайни говеда и биволи се вдига

 

Възрастовата граница за месодайните говеда се увеличава от 12 на 13 години, а на биволите – от 15 на 18 години. Това гласи промяна в проектите на интервенции за обвързано подпомагане в новата ОСП след 2022 г.

 

Ревизираното предложение на земеделското министерство ще бъде представено пред бранша на 15 февруари, когато ще се състои 12-то заседание на Тематичната работна група  (ТРГ) за Стратегическия план.

 

В получените становища от месодайния сектор имаше предложение възрастовата граница да се покачи на 15 години, но то е частично прието – тоест 13 години като вид компромисен вариант.

 

Отхвърлена е и идеята на Браншовата камара на месодайното животновъдство  (БКМЖ) да се създадат два нови модела на интервенции, различни от предложените на ТРГ: „Oбвързана подкрепа за месодайни крави“ и „Oбвързана подкрепа за угояване на месодайни говеда“. Мотивите на аграрното ведомство са, че между новопредложените от БКМЖ интервенции няма ясно разграничаване и се създават предпоставки за двойно заявяване на животни.

 

В ревизирания вариант на интервенции за обвързано подпомагане на месодайния сектор се запазват изискванията: 

 

•    Допустимите за подпомагане крави да имат най-малко 0,7 раждания на допустими за подпомагане животни в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;
•    Стопаните да продължат да отглеждат заявените месодайни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
•    Реализация на пазара:

 

За месодайни крави – 0,3 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;  
За месодайни крави, включени в развъдни програми (тук терминът „под селекционен контрол“ е заменен) – 0,4 говеда за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства. 

 

Относно възрастовата граница за биволи от Асоциация на българските биволовъди настояваха за 20 години, но тяхното предложение бе частично прието – т.е. от ресорното министерство се съгласяват тя да се вдигне на 18 години.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар