Ясни са сроковете за кандидатстван по Мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

Ясни са сроковете за кандидатстван по Мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020
След официалното публикуване на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. в Държавен вестник, вече са ясни и конкретните срокове за кандидатстване по нея.
 
Периодът за прием на заявленията за подпомагане е с начална дата 04 юли 2016 г. и с крайна дата 12 август 2016 г. Бюджетът на финансовата помощ по подмярката за приетите заявления в периода на приема е в размер на левовата равностойност на 30 000 000 евро.
 
 

© 2016 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!