За 15-и път АГРА събира фирмите от бранша

  • 11.03.2021 11:08
  • 769
  • 0
  • Новини
За 15-и път АГРА събира фирмите от бранша

Днес в Пловдив се открива традиционното селскостопанско изложение АГРА.
Изложението се провежда за петнадесети пореден път и е с утвърдени традиции. АГРА е сред най-успешните изложби от календара на Международен панаир – Пловдив, одобрена от Международната асоциация на изложбената индустрия UFI от 1995г., с над 24 000 посетители всяка година.

Престижен е броят на участниците - 762 фирми от 37 държави / български – 310, чуждестранни – 452 /. Рекордна е заетата площ от над 18 000кв м спрямо предходните години – / 2005г. –17 381кв м., 2004 – 15 610, 2003 – 15 614 /.

АГРА ще се представи най-новото и най-алтернативното в областта на земеделието. Открояват се силни браншове като Растениевъдство, включващо: сортови семена, посадъчен материал, машини и инвентар; Животновъдство ; Агрохимикали.

Изложбата е средището, където нашите фермери ще демонстрират най-съвременните си постижения и ще имат възможност да премерят сили не само със своите български конкуренти, но и с европейските си партньори.

Националният център за аграрни науки ще представи своите научни звена, които демонстрират най-съвременни постижения в областта на селското стопанство.

В рамките на изложението ще се представи богата делова програма, която очертава перспективите и приоритетите за ефективното развитие на селското стопанство в България.