За първи път на АГРА 2009 ще бъде проведен конкурс за иновации

За първи път на АГРА 2009 ще бъде проведен конкурс за иновации

За първи път на АГРА 2009 ще бъде проведен конкурс за иновации в областта на селското стопанство.

Целта на конкурса е да представи иновационните продукти и разработки в областта на селското стопанство и да популяризира фирмите, които ги предлагат пред специализираните посетители и медиите.

Конкурсът се провежда в шест раздела. Комисия от експерти от Министерство на
земеделието и храните, Селскостопанска академия, Сдружение на производителите на
земеделска техника, Пловдивска земеделска камара, Аграрен университет – Пловдив,
Тракийски университет Стара Загора – катедра „Животновъдство“ и Русенски
университет – катедра „Земеделска техника“ ще оценяват продуктите и разработките.
Щандовете, на които се представят иновациите, ще бъдат посещавани от конкурсната
комисия в деня преди откриване на изложбата.

Церемонията по награждаване на отличените продукти и разработки ще се
състои на 18 февруари 2009 г. на Вечерта на изложителя по време на АГРА 2009.


изтегли формуляр за участие в конкурса