За първи път на АГРА 2009 ще бъде проведен конкурс за иновации

  • 13.03.2021 15:22
  • 647
  • 0
  • Новини
За първи път на АГРА 2009 ще бъде проведен конкурс за иновации

За първи път на АГРА 2009 ще бъде проведен конкурс за иновации в областта на селското стопанство.

Целта на конкурса е да представи иновационните продукти и разработки в областта на селското стопанство и да популяризира фирмите, които ги предлагат пред специализираните посетители и медиите.

Конкурсът се провежда в шест раздела. Комисия от експерти от Министерство на
земеделието и храните, Селскостопанска академия, Сдружение на производителите на
земеделска техника, Пловдивска земеделска камара, Аграрен университет – Пловдив,
Тракийски университет Стара Загора – катедра „Животновъдство“ и Русенски
университет – катедра „Земеделска техника“ ще оценяват продуктите и разработките.
Щандовете, на които се представят иновациите, ще бъдат посещавани от конкурсната
комисия в деня преди откриване на изложбата.

Церемонията по награждаване на отличените продукти и разработки ще се
състои на 18 февруари 2009 г. на Вечерта на изложителя по време на АГРА 2009.


изтегли формуляр за участие в конкурса