Заговори се за рециклиране на емисии от едър рогат добитък

Заговори се за рециклиране на емисии от едър рогат добитък

 

Намаляването на емисиите на парникови газове в селското стопанство ще доведе до износ на европейско животновъдно производство в трети страни. От това се опасяват членове на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП.

 

Въпреки намалението с 20% от 1990 г. досега на парниковите газове от европейското селско стопанство, всъщност те са в застой от 2010 г., може би с изключение на последните няколко години. Това показва Проучване за оценка на въздействието на ОСП върху изменението на климата и емисиите на парникови газове.

 

Излиза, че делът на селското стопанство в общите емисии на парникови газове, който е намалял до 10%, всъщност е нараснал с до 12%. Причината е, че останалата част от икономиката е съкратила своите емисии. 

 

Проучването сочи, че смекчаване на изменението на климата се постига главно чрез системи за отглеждане на животни, които имат капацитет да съхраняват въглерод в почвата, оптимизиране на фуражите, третиране на оборския тор, което включва анаеробно смилане и поддържане на въглеродни запаси, благодарение на грижата за постоянни пасища.

 

Румънски евродепутат изказа загриженост, че мерките на ЕС за борба с изменението на климата ще намалят европейското производство на месо и ще увеличат вноса. По този начин въглеродният отпечатък ще бъде още по-висок.

 

Неин колега от Дания призова за зелени и устойчиви решения за европейското селско стопанство, като предложи рециклиране на емисии от едър рогат добитък. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар