Започна конференция по енергийна ефективност и селскостопанско инжeнерство-2006

Започна конференция по енергийна ефективност и селскостопанско инжeнерство-2006

В Русенския университет "А. Кънчев" официално бе открита Третата международна конференция по енергийна ефективност и селскостопанско инжeнерство '2006. Форумът продължава до 9-ти юни.

Конференцията откри доц. д-р Николай Михайлов - декан на факултета "Електротехника, електроника и автоматика" и ръководител на организационния комитет. В присъствието на зам. областния управител Добрин Данев, зам. кмета Валери Андреев, много чуждестранни гости, преподаватели и студенти, той открои значимостта на енергийната ефективност и преминаването към биогорива.

Представителят на Атинския университет проф. Пападакис посочи, че Европейския съюз си е поставил за задача в близките десетилетия да стане напълно независим от петрола. Пример бе даден с Швеция, която е на път да изпълни тази цел след 13 години. Особено силно акцентът в Европа се поставя върху производството на биогорива от биомаса. Така се прави заявка за промяна структурата на земеделието в следващите години, което ще се усети и у нас. За важността на проблема сочи фактът, че на конференцията през месец септември в Бон, където се събират членове на Международната организация на селскостопанските инженери от цял свят, 60 от общо 800 доклада са посветени на алтернативни източници на горива.

Основни цели са насърчаване на обмена на резултати от изследвания, научни идеи и тяхното практическо приложение в сферата на енергийната ефективност в селското стопанство; да се подпомогнат лични контакти между учени, преподаватели и специалисти, и по - специално селскостопански инженери от Югоизточна Европа и развиващите се страни.
Основни теми, които ще се разглеждат в 137 доклада от 20 страни от 3 континента, са:

1. Eфективно използване на енергийните източници в селското стопанство

2. Обновяеми енергийни източници

3. Инженерство в областта на животно- и растениевъдството

4. Хидромелиоративно инженерство

5. Computer Systems and Technologies in Agriculture

6. Информационни технологии и фермерство

7. Висше образование и практическо обучение

8. Социално - икономическо и културно влияние на енергийната ефективност.