Започва интервенционното изкупуване на зърно

Започва интервенционното изкупуване на зърно

От 1 ноември Разплащателната агенция към Държавен фонд "Земеделие"  започва интервенционно изкупуване на обикновена и твърда пшеница, царевица, ечемик и сорго, съобщиха от пресслужбата на ДФ "Земеделие".

Изкупуването, което се осъществява във връзка с общата организация на пазара на зърнени култури в Европейския съюз, ще продължи до 31 май 2009 година.

Зърното, което ще бъде предмет на интервенцията, трябва да отговаря на изискванията за минимално качество и да е добито на територията на Европейската общност.

Разплащателната агенция ще изкупува еднородни партиди зърно при количества не по-малки от 80 тона. Изключение прави само твърдата пшеница, при която количествата, които ще се предлагат за интервениране, не могат да са по-малки то 20 тона.

Интервенцията за зърнените култури ще се извършва при определена базова цена от 101,31 евро за тон (приблизително 198,14 лева за тон), като същата се увеличава с месечни добавки от 0,46 евро за тон (приблизително 0,90 лв. за тон). Увеличението има за цел да компенсира част от разходите за съхранение.

Цените са изчислени по централния курс на БНБ 1 евро=1,9558 лв.

Базовата интервенционна цена подлежи на увеличения и намаления, в зависимост от качествените характеристики на предлаганото зърно. Цената е франко интервенционен склад и не включва ДДС.

Само за царевицата изкупуването ще се осъществява на два етапа. Това е така, защото за нея в ЕС има въведени максимално допустими количества за интервенционно изкупуване от 700 000 тона. Тези изисквания са задължителни за цялата Европейска общност за периода 2008-2009 г.

Първият етап на интервенцията обхваща периода от 01 ноември и ще продължи до 31 декември 2008 година, а вторият ще започне след като бъдат обобщени данните за изкупената царевица до края на 2008 г.

Ако останат свободни количества, те ще бъдат обявени в Официалния вестник на Европейския съюз, като реализирането им ще се осъществи на втория етап - до 31 май 2009 година.

Крайният срок за подаване на офертите за интервенционно изкупуване на обикновена и твърда пшеница, ечемик и сорго е 31 май 2009 г., а при царевицата първият етап приключва на 28 декември 2008 г.

Документи за участие се приемат в Областните разплащателни агенция по постоянния адрес или седалище на кандидата.