Започва Русенското изложение за земеделска техника

Започва Русенското изложение за земеделска техника

Днес започва Русенското изложение за земеделска техника. То ще продължи до 17-и май - събота.  За своите десет години Специализираното Русенско изложение на земеделска и автомобилна техника се превърна в символ за модерно селско стопанство и притегателен цeнтър за агрофирми, производитли и гости.

Специализираното Русенско изложение земеделска и автомобилна техника е единствено по рода си в централния северен район на страната и е третото по големина в България. Провежда се ежегодно през месец май на територията на Русенския университет А. Кънчев, където се намира и единствения в страната ни факултет за подготовка на кадри по Земеделска техника и технологии. Организира се от факултетите Аграрно-индустриален и Транспортен на Русенския университет и със съдействието на Област ; Русе, Община Русе и Съюза на учените Русе. Под патронажа на Ивайло Калфин - Зам. министър-председател и Министър на външните работи на България. През 2007-а година на Изложението проведено от 17 до 19 май се представиха 152 фирми. Посетителите дошли да видят новостите в селското стопанство бяха повече от 7 000.

10.00 ч.
Откриване на изложението 14 Май 2008-сряда в двора на Русенски Университет

10.20 ч.
Посещение от официалните лица на щандовете на фирмите изложители

12.30 ч. - 13.00 ч.
Лекция на Сергей Станишев на тема: „Приоритети на българската политика в
условията на членство в Европейския съюз” - Аула 1

15.00 ч. - 17.00 ч.
Презентации на Фирми –  корпус № 8, зала 121

16.00 ч.
Дискусия: Ново качество в подготовката на инженерни кадри.

15 май 2008 г. четвъртък

9.30 ч.
Семинар на центъра за трансфер на технологии към РУ”А. Кънчев” на тема:
„Храни, биотехнологии и екологично земеделие” -  зала 2.203

10.30 ч.
Кръгла маса :Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за развитие на селскостопанските райони, лектори от МЗП – заседателна зала, ІІ етаж

11.00 ч. - 12.00 ч.
Среща на академичното ръководство на РУ”А. Кънчев”
с кандидат – студенти, родители и представители на средните училища.

11.00 ч.
Семинар към Центъра за трансфер на технологии на тема “Възможности за
подобряване на екологичните характеристики на транспортните средства”  -  зала 2.203

12.00 ч.
Концертна програма – двора на университета

13.00 ч. - 14.00 ч.
Презентация на Българската асоциация на металургичната индустрия зала 1.311

14.00 ч.
Студентска научна конференция - корпус № 8, зала 121

15.00 ч. - 17.00 ч.
Демонстрации на земеделска и автомобилна техника

 
16  май 2008 г. петък

10.00 ч. - 11.00 ч.
Кръгла маса: Състояние и перспективи за развитие на животновъдството
– заседателна зала, ІІІ етаж

11.30 ч. - 12.30 ч.
Срещи на фирми производители и дистрибутори на земеделска техника
- организира се от Клъстер “Селскостопанска техника”.

15.00 ч. - 17.00 ч.
Презентации на Фирми –  корпус № 8, зала 121