Земеделската земя в Монтанско поскъпва

  • 293
  • 0
  • Новини
Земеделската земя в Монтанско поскъпва

Агенции за недвижими имоти в Област Монтана, съобщиха за рязко нарастнало търсене на земеделски земи в землищата на селата от Област Монтана. В началото на активната кампания за търговия с недвижими имоти, брокерите констатират повишен интерес, най-вече поради това, че за разлика от други краища на страната тук пазара на земеделска земя тепърва се разгръща в своя потенциал

Положението в Монтанско е същото, както преди 2-3 години в района на Бяла Слатина, Кнежа, Оряхово, където вече земите в по-голямата си част са окрупнени и не случайно региона все по-често се нарича "Втората Добруджа на България".

В област Монтана земеделската земя е сред най-разпокъсаните в страната, цените са сравнително ниски / средно 150-170лв./дка, като относителният дял на пустеещите земи е сред най-високите. В Монтанско от 1,6 милиона декара се обработват приблизително само  половината. Това е сред основните проблеми за Якимово, Брусарци, Стубел, Сумер, Долна Вереница, Смоляновци, Безденица, Вирове, Славотин, където земята пустее от години. 

Много експерти смятат, че уедряването на раздробените на хиляди парчета ниви ще стане след въвеждането на данък върху земеделските земи. Това ще е най-демократичният и икономически най-ефективният път към окрупняването. По този начин ще се преодолеят нехайството на собствениците към състоянието на земята и ще бъдат премахнати основната част от пустеещите терени.

Хората от селата обаче смятат, че към такава мярка може да се пристъпи, когато държавата им създаде условия, при които земеделската земя да гарантира доходи и заетост на собствениците си.