Земеделските училища могат да кандидатстват за техника по ПРСР 2014-2020

  • 30.05.2021 7:13
  • 3267
  • 0
  • Новини
Земеделските училища могат да кандидатстват за техника по ПРСР 2014-2020
Земеделските училища в страната могат да кандидатстват за закупуване на земеделска техника предназначена за учебния процес по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, който участва в откриването на учебната година и новата училищна сграда в с. Маноле, област Пловдив.
 
Той допълни, че не е нормално обучението на кадрите в земеделието да се извършва с остаряла техника. Според него чрез обновяване на материалната база на училищата ще се подобри връзката бизнес – наука и кадрите ще бъдат много по-добре подготвени, след завършване на образованието си. Заместник-министър Грудев допълни, че общият бюджет по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване” е 25 млн. евро. 
 
Очаква се през следващата година училището в с. Маноле да бъде преобразувано в професионална гимназия с профил земеделие, в която учениците да изучават различни дисциплини свързани с животновъдството и растениевъдството. Според заместник-министър Грудев с. Маноле е подходящо място за създаването на такъв тип учебно заведение, тъй като се намира в един традиционен земеделски район. Той пожела на добър час на учениците и успешна учебна година.