Жътвата в цяла България е в разгара си. Пазете нивите от пожари !

Жътвата в цяла България е в разгара си. Пазете нивите от пожари !

Жътвата на зърно в цяла България е в разгара си. Много важно е обаче, да не се допуска възникването на пожари в земеделските площи, както и на самата прибираща техника.

 

Важно е да се знае, че опазването на реколтат е грижа на всички, не само на органите на пожарната,и цялото общество трябва да бъде внимателно, защото при тези температури и най-малката искра може да предизвика пожар, а в житен масив той се разпространява за секунди и щетите обикновено за големи.

 

Добре е зърнопроизводителите да изкарват на полето поне по 1 прикачна пръскачка, която да бъде пълна с вода и да може да се използва за гасене на евентуален пожар на нивата.

 

Най-често причина за пожари по време на жътва са техническа неизправност на земеделската техника и запалване на суха трева и растителни отпадъци в близост до житни масиви. Данните сочат, че това се случва както умишлено, така и заради безотговорно човешко поведение, например хвърляне на неизгасени цигари, боравене с открит огън и т.н.

 

жътва Юли 2012

на снимката : комбайни и трактори - жътва на пшеница 2012 ; Добруджа, 9-и Юли 08,35ч.


Някои основни правила за превенция на пожар по време на жътва:
- Да не се използва открит огън най-малко на 100 метра от посевите, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и на 50 метра от складиран фураж;
- Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки;
- Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за целта места;
- Да се спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
- За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви да се предприемат мерки за своевременно оповестяване на органите за "Пожарна безопасност и спасяване" на тел. 160 или единния европейски номер за спешни повиквания - 112 .

 

Жътва на пшеница в Добруджа


Относно складирането на груб фураж, трябва да се имат предвид следните съоражения:
- Складирането му може да бъде на открито и в стопански постройки, на разстояние не по-малко от осем метра от сгради (основно и допълващо застрояване) и не по-малко от три метра до границите на съседните имоти;
- Около открито складиран груб фураж трябва да се поддържа минерализована или негорима ивици с ширина най-малко 3 метра;
- Забранява се складирането на груб фураж на тротоара, на платното за движение, под електропроводи, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности, газове, и други подобни комуникации.