Златия Агро и НИК работят върху най-големия проект за прецизно земеделие у нас

Друг общ проект между двете компании е внедряването на практиката за почвено пробовземане и анализи

  • 254
  • 0
  • Новини
Златия Агро и НИК работят върху най-големия проект за прецизно земеделие у нас

Една от най-големите земеделски компании в Северозападна България – Златия Агро, изцяло модернизира машинния си парк с последно поколение GPS оборудване Trimble. 

 

През първия месец на 2021 г. завърши един от етапите при реализирането на най-големия проект за прецизно земеделие в България. Златия Агро оборудва всички нови трактори John Deere с дисплей Trimble GFX-750, автопилот и RTK точност от 2 см. Тракторите от 8 серия на американския бранд са поръчани без производствено оборудване и инсталирани със системи Trimble в срок за предстоящата кампания. 

 

 

Друга част от проекта обхваща обновяването на останалите трактори в стопанството отново с дисплей Trimble GFX-750 и автопилот.

 

С цел цялостното модернизиране на машинния парк, работещите от години с Trimble пръскачки Berthoud, Tecnoma и комбайни Class също са включени в проекта. Така общият брой на самоходните машини, работещи с последно поколение GPS оборудване Trimble, е над 100

 

Освен с дисплей Trimble GFX-750 с автопилот, машините в стопанството работят със софтуерната платформа Trimble AutoSync.

 

„Автоматичният обмен на данни с AutoSync е достъпен за българските земеделски производители от години. Чрез софтуера само с няколко клика се обменят линии за навигации, имена и граници на полетата, обработена площ, информация за оператори, карти за променливо торене (VRA карти), местоположение и друга важна информация за машините“, разясни Тодор Шишков, търговски директор, НИК.

 

 

„Част от целите пред нас чрез оборудване Trimble са автоматизация на процесите и оптимизация на разходите за едно по-рентабилно стопанство. Освен това управлението на данните между всички машини и офиса e от все по-голямо значение за нас. Дигитализацията на обмена на данни между свързаните устройства с AutoSync, от една страна, ще позволи по-добрата синхронизация на процесите и тяхното планиране. А от друга, ще помогне при вземането на информирани и навременни решения”, допълва инж. Денислав Александров, ръководител машинен парк, Златия Агро. 

 

Златия Агро и НИК работят по още един проект за прецизно земеделие. От няколко години в стопанството е внедрена практиката за почвено пробовземане и анализи. 

 

Използване на почвените запаси и оптимизиране на разходите за торене

 

„Резултатите от прилагането на торенето с променлива норма са вече на лице. Чрез агрономската услуга AgroBalance в стопанството отчитат намаляване на разходите за торене, по-добри добиви и подобряване на запасеността на почвата.

 

Партньорството между двете компании е доказателство, че българските стопанства разчитат на цялостни решения и надежден партньор, за да оптимизират земеделските процеси и да постигнат по-висока производителност на работа“, заяви Калоян Куманов, мениджър бизнес развитие, НИК.


 

Повече информация за прецизните технологиите и интелигентните решения на НИК може да получите на www.nik.bg.