Зърнопроизводители едва изплащат кредити за техника - чувстват се предадени от държавата

Зърнопроизводители едва изплащат кредити за техника - чувстват се предадени от държавата

Близо 3 000 земеделски производители в страната все още не са получили субсидии за обработваемите си площи през миналата година. Тогава Разплащателната агенция (ДФ „Земеделие”) отряза автоматично субсидиите на фермери, които през 2007 г. са заявили, че обработват земята си, а в базата данни на службата тези площи се водят пустеещи. Наистина, при заснемането на имотите преди 3 години, те са били необработваеми. През 2007 г. обаче стопаните разработват земите и съответно ги заявяват като обработваеми. Въпреки това РА директно реже субсидиите въз основа на старата информация, с която разполага и тези 3 000 производители остават без средства.

Фермер.БГ разговаря с трима зърнопроизводители от различни райони на страната и с различни по площ стопанства, но с един и същ проблем – попаднали са в т.нар. код 6 – "Друга земеделска площ".

Ивайло Йорданов е зърнопроизводител от Монтанско, който в момента обработва 6 190 дка земя. Когато през 2008 г. започват директните плащания за стопанската 2007 г., той не получава средства. Оказва се, че е „наказан” заради 31 дка, които попадат в код 6. През есента на миналата година, както и тази пролет проверяващи служители на РА не установяват нарушения и констатират, че земята му действително се обработва. И въпреки това само заради 31 дка, стопанинът не е получил плащания в размер на 133 хил. лв. Земеделецът вече има големи задължения към банките – около 150 хил. лв трябва да изплаща за закупен комбайн, а отделно от това към друга банка има кредит от 60 хил. лв. Вноските си вървят – по около 3 200 лв на месец.

Йорданов сподели, че скоро трябва да се засадят 4 500 дка слънчоглед, за който не знае от къде ще търси средства. Похвали се обаче, че благодарение на финансова помощ от приятели е успял да постигне добро състояние на есенниците към момента. Порлетниците пък вероятно ще засее в средата на май, ако дойдат парите. И да не дойдат обаче, земеделецът няма да се откаже, но едно не може да разбере – защо държавата се опитва да спъва развитието на земеделския сектор в страната ни. “Ние разчитахме на думата на министъра и на държавността в тази държава. В момента се чувстваме предадени от собствената си държава”, коментира Ивайло Йорданов.

Земеделецът Станислав Дечев от Павликени обработва 8 250 дка земя. За тези декари той досега не е полуил „и един лев субсидия”. Парцелът, който попада в код 6 е едва около  1% от обработваемата площ и въпреки това фермерът не получава субсидията си в размер на около180 хил. лв. Принуден е, разбира се, да изтегли големи кредити от банките, изплащането, на които в момента му коства близо 13 хил. лв на месец. На земеделеца също са правени редица проверки от РА, при които не са установени никакви нарушения. „Явно нарушението ми е това, че съм разработил земя, за която съм плащал рента, и в последствие съм я разработил...”, коментира ситуацията Станислав Дечев.