Tractor.BG с по-добри възможности за гео локация на обявите Ви

Купувачите винаги търсят най-изгодната, но и най-удобната за тях сделка. Близкото местоположение е един от важните критерии за избор на доставчик на земеделска техника. Той означава по-бързо придвижване на машината до стопанството при това на по-ниска цена.
 
За да подобри ефективността на Вашата работа Тractor.BG вече предлага нова възможност за гео локация на продаваните селскостопански машини.
 
Добавяне на локация на обявя в Tractor.BG

 

Какво представлява добавянето на локация

Можете да зададете точно местоположение за всеки от продуктите, които предлагате, да посочите телефон на конкретния офис или база и да отбележите местоположението му на карта.

 

Какви са ползите?

 

-> Можете да насочите купувачите към избрани от Вас търговски представителства или бази;


-> Улеснявате сделката - като осигурявате бързина и удобство за клиента;


-> Намалявате транспортните разходи за доставка на машината;


-> Оптимизирате комуникационните разходи по пренасочване на потенциалните клиенти към най-удобния за тях офис или база;


-> Можете да изчислите ефективността за всяка отделна обява, определяйки конкретен телефонен номер, на който да постъпват запитванията за нея от Tractor.BG.

 

Как да използвате новата функционалност?

Добавянето на локации се управлява през настройките в профила Ви. След създаване на конкретни локации  можете да изберете всяка една от тях при публикуване на нови или при редактиране на вече качени обяви в профила Ви.
 

Стъпки

 
ДОБАВЯНЕ НА ЛОКАЦИЯ В ПРОФИЛА
 
Влезте в профила си в Настройки
 
Изберете Добави локация:

 

- В полето Код добавете с + кода на страната. Например за България кодът е 00359. Изпишете го като +359.

 

- В полето Телефон поставете кода за града за стационарни или за мобилни номера. При изписването на телефонния номер не поставяйте 0 в началото, за може да се активира опцията за автоматично набиране през сайта.

 

- Натиснете бутона Запази


 
ДОБАВЯНЕ НА ЛОКАЦИЯ КЪМ ОБЯВА
 

 

- Влезте в профила си в Редактиране на Обява

 

- От полето Локация на Машината изберете една от въведените вече през настройките в профила Ви локации.

 

- Натиснете бутона Редактирай, за да запазите всички направени корекции в обявата.

 

Използвайте новата функционалност в Тractor.BG.