Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 0 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 1 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 2 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 3 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 4 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 5 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 6 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 7 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 8 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 9 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 10 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 11 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 12 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 13 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 14 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 15 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 16 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 17 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 18 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 19 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 20 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 21 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 22 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 23 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 24 - Трактор БГ
Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 25 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 0 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 1 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 2 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 3 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 4 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 5 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 6 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 7 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 8 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 9 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 10 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 11 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 12 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 13 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 14 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 15 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 16 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 17 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 18 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 19 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 20 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 21 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 22 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 23 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 24 - Трактор БГ
 • Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways 25 - Трактор БГ
Цена: 123 лв.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка други гуми за трактор
 • Модел Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways

Номер на обявата: 131973

Руски, украйнски, полски, турски, индийски селскостопански гуми за трактори, комбайни, сеялки, пръскалки, прикачен инвентар, култиватор, колички, балировачка, тороразпръскващо ремарке и други. 
Налични вътрешни и външни селскостопански/агро гуми за Беларус, МТЗ, ЮМЗ, Болгар ТК80/ТК82, Владимировец, New Holland, John Deere, Case IH, JCB, Kubota, Challenger, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Iseki, Kioti, Massey Ferguson,Pronar, Steyr, Valtra, Zetor, Т40, Т25, Т80, Т150, китайски трактори, японски трактори и други. 
Налични марки селскостопански/агро гуми - Voltyre, Nortec, KAMA, Rosava, Алтайшина, Rosava, BKT, Kabat, SEHA, OZKA, Speedways и други. 
gumi-novi.com/
Гуми с тракторна и права шарка за БЕЛАРУС/БОЛГАР/МТЗ/ЮМЗ - гуми руски и турски 7.50-20, руски гуми 13.6. -20, гуми руски и турски 13.6-38, руски гуми 15.5-38 и радиални украински гуми 15.5R38
Гуми за руско ремарке/ тракторно ремарке - руски гуми 8.25-15 14платови, 12 платови и 8платови. 
Тракторно гуми за T150 - руски селскостопаснки гуми 21.3R24 с вътрешна гума и руски гуми с вътрешна гума за ремарке на Т150 16.5/70-18(1065/420-457). 
Гуми за Владимировец Т40, Т25 гуми 6.00-16, гуми 6.50-16, гуми 11.2-28 и руски гуми 9.5-32
Предни гуми за комбайн - руски и турски гуми 650/75R32, руски и турски гуми 800/65R32
Гуми с траткторна шарка за челен товарач - турски гуми 460/70R24
Гуми за прикачен инвентар - гуми 200/60-14.5, гуми 10.0/75-15.3, гуми 11.5/80-15.3, гуми 12.5/80-15.3, гуми 12.00-16 и други гуми. 
Тракторни гуми за сеялки - гуми 4.00-8, гуми 7.00-15, гуми 6.50-16, гуми 7.00-16, гуми 7.50-16, гуми 4.50-19, гуми 9.5-32 и гуми други. 

Руски, украйнски, полски, турски, индийски широки и тесни гуми
Гуми за прикачен инвентар, култиватор, колички, тороразпръскващо ремарке и други. 

Селскостопански гуми/агро гуми 10.0/75-15.3 
Селскостопански гуми/агро гуми 10.0/80-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 10.5/80-18 
Селскостопански гуми/агро гуми 11.5/80-15.3

Селскостопански гуми/агро гуми 12.5/80-15.3
Селскостопански гуми/агро гуми 15.5R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 15.5-38
Селскостопански гуми/агро гуми 16x6.50-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 16.9R38 (420/85R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 16.5/70-18(1065/420-457) 
Селскостопански гуми/агро гуми 16.0/70-20(405/70-20) 
Селскостопански гуми/агро гуми 18x8.50-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 18.4R34 
Селскостопански гуми/агро гуми 18.4-34 
Селскостопански гуми/агро гуми 19.0/45R17 
Селскостопански гуми/агро гуми 200/60-14.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 20.5/8.00-10 
Селскостопански гуми/агро гуми 21.3/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 21.3R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 210/95R32(8.3R32) 
Селскостопански гуми/агро гуми 210/95R36 (8.3R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 210/95R44(8.3R44) 
Селскостопански гуми/агро гуми 22.5x8.00-12
Селскостопански гуми/агро гуми 23x10.5-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 23.1-30
Селскостопански гуми/агро гуми 23.1R26 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R32( 9.5R32 ) 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R36(9.5R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R42 (9.5R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R44 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R48 (9.5R48) 
Селскостопански гуми/агро гуми 240/70R16 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R36(11.2R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R38(11.2R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R44 (11.2R44) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R48 (11.2R48) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R54 (11.2R54) 
Селскостопански гуми/агро гуми 28.1R26 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/70R18 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/70R16 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/70R20 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/85R20 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/85R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/85R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 28LR26 
Селскостопански гуми/агро гуми 3.50-6 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/70-18 
Селскостопански гуми/агро гуми 30.5LR32 
Селскостопански гуми/агро гуми 30.5R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 300/95R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 300/95R52(12.4R52) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/70R20(11.2R20) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/70R24(11.2R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R20 AGRO10 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R24(12.4R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R28 (12.4R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R32(12.4R32) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R36(12.4R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R38(12.4R38)
Селскостопански гуми/агро гуми 320/90R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/90R50 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/90R54 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R24(13.6R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R28(13.6R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R36(13.6R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R38(13.6R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R48 
Селскостопански гуми/агро гуми 360/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 360/70R20 
Селскостопански гуми/агро гуми 360/70R28(12.4R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/70R20 (13.6R20) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/70R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R28 (14.9R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R30(14.9R30) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R38(14.9R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/90R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.00-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.00-10 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.50-19 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.50-36 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.80/4.00-8
Селскостопански гуми/агро гуми 400/55-22.5
Селскостопански гуми/агро гуми 400/60-15.5
Селскостопански гуми/агро гуми 420/70R24(14.9R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/70R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/70R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R24 (16.9R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R28(16.9R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R30(16.9R30) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R34(16.9R34) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R38(16.9R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 440/65R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 440/65R28
Селскостопански гуми/агро гуми 460/70R24(17.5R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 460/85R30(18.4R30) 
Селскостопански гуми/агро гуми 460/85R34(18.4R34) 
Селскостопански гуми/агро гуми 460/85R38(18.4R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/65R24(14.9R24)
Селскостопански гуми/агро гуми 480/65R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R26 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R34 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/80R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/80R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 5.00-10 
Селскостопански гуми/агро гуми 5.00-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 5.70-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 550/60-22.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 560/60R22.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/70R34 (18.4R34) 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/70R38
Селскостопански гуми/агро гуми 520/85R38(20.8R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/85R42(20.8R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/85R52(20.8R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R34 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 580/70R38(20.8R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 580/70R42(20.8R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 6.00-14
Селскостопански гуми/агро гуми 6.00-16
Селскостопански гуми/агро гуми 6.50-16
Селскостопански гуми/агро гуми 6.50-20
Селскостопански гуми/агро гуми 6.50/80-13
Селскостопански гуми/агро гуми 690/180-15 
Селскостопански гуми/агро гуми 600/65R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 600/65R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 600/70R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 620/70R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 620/75R26 (23.1R26) 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/65R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/65R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/75R32(24.5R32) 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/85R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-14 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-15 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-16 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.50-18 OZKA KNK50 PR8 TT 106/A6
Селскостопански гуми/агро гуми 7.50-15 OZKA KNK50 PR8 TT 106/A6
Селскостопански гуми/агро гуми 7.50-20 OZKA KNK32 PR8 TT
Селскостопански гуми/агро гуми 7.5L-15 OZKA KNK32 PR8 TT
Селскостопански гуми/агро гуми 710/45B26.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 710/70R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 710/70R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 750/65R26 (28LR26) 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.25-15 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-20 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.25-16 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-28 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-36 (210/95R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 800/65R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 800/65R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.00-16 (240-406) 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.00-20 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-22 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-22
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-24 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-32 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-36 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-42 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.50-16
Селскостопански гуми/агро гуми 900/60R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 1050/50R32
gumi-novi.com
В Трактор.БГ
повече от 2 години!
Запитване към продавача
Четири Ceдeм пет Сeдем Двe
Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways
Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways - Трактор БГ
Цена: 123 лв.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка: други гуми за трактор
 • Модел: Гуми за трактори Гуми за трактор /Турски/Индийски/Полски/Украински Селскостопански гуми-голямо разнообразие от размери и марки-BKT,Voltyre,KAMA, Алтай,SEHA,Speedways
 • Размер - кл.цифра:

Руски, украйнски, полски, турски, индийски селскостопански гуми за трактори, комбайни, сеялки, пръскалки, прикачен инвентар, култиватор, колички, балировачка, тороразпръскващо ремарке и други. 
Налични вътрешни и външни селскостопански/агро гуми за Беларус, МТЗ, ЮМЗ, Болгар ТК80/ТК82, Владимировец, New Holland, John Deere, Case IH, JCB, Kubota, Challenger, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, Iseki, Kioti, Massey Ferguson,Pronar, Steyr, Valtra, Zetor, Т40, Т25, Т80, Т150, китайски трактори, японски трактори и други. 
Налични марки селскостопански/агро гуми - Voltyre, Nortec, KAMA, Rosava, Алтайшина, Rosava, BKT, Kabat, SEHA, OZKA, Speedways и други. 
gumi-novi.com/
Гуми с тракторна и права шарка за БЕЛАРУС/БОЛГАР/МТЗ/ЮМЗ - гуми руски и турски 7.50-20, руски гуми 13.6. -20, гуми руски и турски 13.6-38, руски гуми 15.5-38 и радиални украински гуми 15.5R38
Гуми за руско ремарке/ тракторно ремарке - руски гуми 8.25-15 14платови, 12 платови и 8платови. 
Тракторно гуми за T150 - руски селскостопаснки гуми 21.3R24 с вътрешна гума и руски гуми с вътрешна гума за ремарке на Т150 16.5/70-18(1065/420-457). 
Гуми за Владимировец Т40, Т25 гуми 6.00-16, гуми 6.50-16, гуми 11.2-28 и руски гуми 9.5-32
Предни гуми за комбайн - руски и турски гуми 650/75R32, руски и турски гуми 800/65R32
Гуми с траткторна шарка за челен товарач - турски гуми 460/70R24
Гуми за прикачен инвентар - гуми 200/60-14.5, гуми 10.0/75-15.3, гуми 11.5/80-15.3, гуми 12.5/80-15.3, гуми 12.00-16 и други гуми. 
Тракторни гуми за сеялки - гуми 4.00-8, гуми 7.00-15, гуми 6.50-16, гуми 7.00-16, гуми 7.50-16, гуми 4.50-19, гуми 9.5-32 и гуми други. 

Руски, украйнски, полски, турски, индийски широки и тесни гуми
Гуми за прикачен инвентар, култиватор, колички, тороразпръскващо ремарке и други. 

Селскостопански гуми/агро гуми 10.0/75-15.3 
Селскостопански гуми/агро гуми 10.0/80-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 10.5/80-18 
Селскостопански гуми/агро гуми 11.5/80-15.3

Селскостопански гуми/агро гуми 12.5/80-15.3
Селскостопански гуми/агро гуми 15.5R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 15.5-38
Селскостопански гуми/агро гуми 16x6.50-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 16.9R38 (420/85R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 16.5/70-18(1065/420-457) 
Селскостопански гуми/агро гуми 16.0/70-20(405/70-20) 
Селскостопански гуми/агро гуми 18x8.50-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 18.4R34 
Селскостопански гуми/агро гуми 18.4-34 
Селскостопански гуми/агро гуми 19.0/45R17 
Селскостопански гуми/агро гуми 200/60-14.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 20.5/8.00-10 
Селскостопански гуми/агро гуми 21.3/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 21.3R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 210/95R32(8.3R32) 
Селскостопански гуми/агро гуми 210/95R36 (8.3R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 210/95R44(8.3R44) 
Селскостопански гуми/агро гуми 22.5x8.00-12
Селскостопански гуми/агро гуми 23x10.5-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 23.1-30
Селскостопански гуми/агро гуми 23.1R26 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R32( 9.5R32 ) 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R36(9.5R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R42 (9.5R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R44 
Селскостопански гуми/агро гуми 230/95R48 (9.5R48) 
Селскостопански гуми/агро гуми 240/70R16 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R36(11.2R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R38(11.2R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R44 (11.2R44) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R48 (11.2R48) 
Селскостопански гуми/агро гуми 270/95R54 (11.2R54) 
Селскостопански гуми/агро гуми 28.1R26 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/70R18 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/70R16 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/70R20 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/85R20 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/85R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 280/85R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 28LR26 
Селскостопански гуми/агро гуми 3.50-6 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/70-18 
Селскостопански гуми/агро гуми 30.5LR32 
Селскостопански гуми/агро гуми 30.5R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 300/95R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 300/95R52(12.4R52) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/70R20(11.2R20) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/70R24(11.2R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R20 AGRO10 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R24(12.4R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R28 (12.4R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R32(12.4R32) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R36(12.4R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/85R38(12.4R38)
Селскостопански гуми/агро гуми 320/90R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/90R50 
Селскостопански гуми/агро гуми 320/90R54 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R24(13.6R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R28(13.6R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R36(13.6R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R38(13.6R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 340/85R48 
Селскостопански гуми/агро гуми 360/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 360/70R20 
Селскостопански гуми/агро гуми 360/70R28(12.4R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/70R20 (13.6R20) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/70R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R28 (14.9R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R30(14.9R30) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/85R38(14.9R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 380/90R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.00-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.00-10 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.50-19 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.50-36 
Селскостопански гуми/агро гуми 4.80/4.00-8
Селскостопански гуми/агро гуми 400/55-22.5
Селскостопански гуми/агро гуми 400/60-15.5
Селскостопански гуми/агро гуми 420/70R24(14.9R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/70R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/70R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R24 (16.9R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R28(16.9R28) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R30(16.9R30) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R34(16.9R34) 
Селскостопански гуми/агро гуми 420/85R38(16.9R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 440/65R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 440/65R28
Селскостопански гуми/агро гуми 460/70R24(17.5R24) 
Селскостопански гуми/агро гуми 460/85R30(18.4R30) 
Селскостопански гуми/агро гуми 460/85R34(18.4R34) 
Селскостопански гуми/агро гуми 460/85R38(18.4R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/65R24(14.9R24)
Селскостопански гуми/агро гуми 480/65R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R26 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R34 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/70R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/80R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 480/80R46 
Селскостопански гуми/агро гуми 5.00-10 
Селскостопански гуми/агро гуми 5.00-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 5.70-8 
Селскостопански гуми/агро гуми 550/60-22.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 560/60R22.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/70R34 (18.4R34) 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/70R38
Селскостопански гуми/агро гуми 520/85R38(20.8R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/85R42(20.8R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 520/85R52(20.8R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R24 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R34 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 540/65R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 580/70R38(20.8R38) 
Селскостопански гуми/агро гуми 580/70R42(20.8R42) 
Селскостопански гуми/агро гуми 6.00-14
Селскостопански гуми/агро гуми 6.00-16
Селскостопански гуми/агро гуми 6.50-16
Селскостопански гуми/агро гуми 6.50-20
Селскостопански гуми/агро гуми 6.50/80-13
Селскостопански гуми/агро гуми 690/180-15 
Селскостопански гуми/агро гуми 600/65R28 
Селскостопански гуми/агро гуми 600/65R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 600/70R30 
Селскостопански гуми/агро гуми 620/70R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 620/75R26 (23.1R26) 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/65R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/65R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/75R32(24.5R32) 
Селскостопански гуми/агро гуми 650/85R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-14 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-12 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-15 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.00-16 
Селскостопански гуми/агро гуми 7.50-18 OZKA KNK50 PR8 TT 106/A6
Селскостопански гуми/агро гуми 7.50-15 OZKA KNK50 PR8 TT 106/A6
Селскостопански гуми/агро гуми 7.50-20 OZKA KNK32 PR8 TT
Селскостопански гуми/агро гуми 7.5L-15 OZKA KNK32 PR8 TT
Селскостопански гуми/агро гуми 710/45B26.5 
Селскостопански гуми/агро гуми 710/70R38 
Селскостопански гуми/агро гуми 710/70R42 
Селскостопански гуми/агро гуми 750/65R26 (28LR26) 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.25-15 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-20 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.25-16 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-28 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-36 (210/95R36) 
Селскостопански гуми/агро гуми 800/65R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 800/65R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.00-16 (240-406) 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.00-20 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-22 
Селскостопански гуми/агро гуми 8.3-22
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-24 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-32 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-36 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.5-42 
Селскостопански гуми/агро гуми 9.50-16
Селскостопански гуми/агро гуми 900/60R32 
Селскостопански гуми/агро гуми 1050/50R32

КОНТАКТИ
gumi-novi.com
gumi-novi.com
Град: Плевен
Телефон: +359-876645404
Телефон: +359-894922690
Сайт: https://gumi-novi.com