Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 0 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 1 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 2 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 3 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 4 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 5 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 6 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 7 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 8 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 9 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 10 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 11 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 12 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 13 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 14 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 15 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 16 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 17 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 18 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 19 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 20 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 21 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 22 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 23 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 24 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 25 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 26 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 27 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 28 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 29 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 30 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 31 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 32 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 33 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 34 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 35 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 36 - Трактор БГ
Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 37 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 0 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 1 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 2 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 3 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 4 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 5 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 6 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 7 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 8 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 9 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 10 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 11 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 12 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 13 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 14 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 15 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 16 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 17 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 18 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 19 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 20 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 21 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 22 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 23 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 24 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 25 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 26 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 27 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 28 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 29 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 30 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 31 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 32 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 33 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 34 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 35 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 36 - Трактор БГ
 • Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH 37 - Трактор БГ
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка Меркурий Агро
 • Модел Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH

Номер на обявата: 112580

Машината тип „Чадър“ модел ANNA CH е разработка на Меркурий Агро и Ко и е с подобрена, усилена носеща конструкция, която е подходяща за събиране на реколта от костилкови  леки плодове като вишни, череши и също така за по-тежки като сливи и ябълки.

Машината представлява обърнат "чадър" и транспортна количка, работи добре и при неравни терени. Подходяща е за малки овощни градини.
В работен режим чрез подвижни рамена, машината обгръща изцяло дървото и чрез вибро уред ANNA V клоните на дървото се разтръскват. Плодовете падат на платнището и под наклона на „чадъра“ плодовете се събират в касетка, която е поставена в основата на машината.
Предпазните платнища се поставят в касетката и това не позволява плодовете да изпаднат извън касетката.
След като касетката бъде напълнена, лесно се сменя с друга.
Клиентът може да избира колко и какъв тип касетки да използва.
 
За да бъде обслужена машината изисква 1 оператор на трактор и 2 работника.
Реколтата от едно дърво може да бъде събрана в рамките на 2-3 минути.
 
За относително кратко време и с малко работна ръка може да бъде събрана реколтата от овошките с минимални разходи, което заедно с разумната цена на инвентара би дало ниска себестойност на продукцията.
 
Основни характеристики:

  - "Чадърът" е изработен от импрегнирано платнище, което позволява лесно да бъде монтирано и демонтирано, да се почиства и поддържа.

    - Работна площ на машината : 29 кв.м/25кв,м

    - Диаметър на платнището: 6 м/5м,

    - Брой ребра: 8 с дължина 3 метра./8 с дьлжина 2,5метра

МАШИНАТА Е В 2 ВЕРСИИ: ДИАМЕТЪР 6м И  ДИАМЕТЪР

 

„Чадърът“ има възможност за окомплектоване с вибро уред за разтръскване на клоните на овошката, разработка на Меркурий Агро и Ко, модел ANNA V.окоплетован с кардан.По желание на клиента машината може окомплектова и с електрически тръскащи уреди на италианската фирма LISAM.
Машината е налична в базата на "Меркурий Агро и Ко" ЕООД във Велико Търново.

Доставка до всяка точка на България!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!
Осигурен сервиз и резервни части.

Обадете се сега за ТОП ЦЕНА ! 

Меркурий Агро и Ко ЕООД
Велико Търново
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 10 години!
Запитване към продавача
Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH
Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH
Цена: Запитване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка: Меркурий Агро
 • Модел: Машини за лозя / овошки Меркурий Агро МАШИНА ЗА БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ ANNA CH
 • Година:

Машината тип „Чадър“ модел ANNA CH е разработка на Меркурий Агро и Ко и е с подобрена, усилена носеща конструкция, която е подходяща за събиране на реколта от костилкови  леки плодове като вишни, череши и също така за по-тежки като сливи и ябълки.

Машината представлява обърнат "чадър" и транспортна количка, работи добре и при неравни терени. Подходяща е за малки овощни градини.
В работен режим чрез подвижни рамена, машината обгръща изцяло дървото и чрез вибро уред ANNA V клоните на дървото се разтръскват. Плодовете падат на платнището и под наклона на „чадъра“ плодовете се събират в касетка, която е поставена в основата на машината.
Предпазните платнища се поставят в касетката и това не позволява плодовете да изпаднат извън касетката.
След като касетката бъде напълнена, лесно се сменя с друга.
Клиентът може да избира колко и какъв тип касетки да използва.
 
За да бъде обслужена машината изисква 1 оператор на трактор и 2 работника.
Реколтата от едно дърво може да бъде събрана в рамките на 2-3 минути.
 
За относително кратко време и с малко работна ръка може да бъде събрана реколтата от овошките с минимални разходи, което заедно с разумната цена на инвентара би дало ниска себестойност на продукцията.
 
Основни характеристики:

  - "Чадърът" е изработен от импрегнирано платнище, което позволява лесно да бъде монтирано и демонтирано, да се почиства и поддържа.

    - Работна площ на машината : 29 кв.м/25кв,м

    - Диаметър на платнището: 6 м/5м,

    - Брой ребра: 8 с дължина 3 метра./8 с дьлжина 2,5метра

МАШИНАТА Е В 2 ВЕРСИИ: ДИАМЕТЪР 6м И  ДИАМЕТЪР

 

„Чадърът“ има възможност за окомплектоване с вибро уред за разтръскване на клоните на овошката, разработка на Меркурий Агро и Ко, модел ANNA V.окоплетован с кардан.По желание на клиента машината може окомплектова и с електрически тръскащи уреди на италианската фирма LISAM.
Машината е налична в базата на "Меркурий Агро и Ко" ЕООД във Велико Търново.

Доставка до всяка точка на България!

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА 2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!
Осигурен сервиз и резервни части.

Обадете се сега за ТОП ЦЕНА ! 


КОНТАКТИ
Меркурий Агро и Ко ЕООД
Меркурий Агро и Ко ЕООД
Град: Велико Търново
Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N 25°38'00.0"E
Телефон: +359-897089160
Сайт: http://merkurij-agro.bg