Техника за почистване Пресевни Машини 0 - Трактор БГ
Техника за почистване Пресевни Машини 1 - Трактор БГ
Техника за почистване Пресевни Машини 2 - Трактор БГ
  • Техника за почистване Пресевни Машини 0 - Трактор БГ
  • Техника за почистване Пресевни Машини 1 - Трактор БГ
  • Техника за почистване Пресевни Машини 2 - Трактор БГ
Цена: Обади се за директна оферта
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Марка Български
  • Модел Техника за почистване Пресевни Машини
  • Година 2014

Номер на обявата: 41962

Барабанното сито може да пресява най - трудни ма - териали. Непрекъснатият процес на пресяване се поддържа от детектор за наличието на материал в захранващия бункер. ситата са про - ектирани на модулен принцип (могат да работят като самостоятелна единица) и се адаптират към всякакви задачи. Барабаните/ситата могат лесно да се сменят в зависимост от спецификата на всяко приложение. Допълнителното оборудване към ба - рабанните сита включва: почистване на барабана/ ситото чрез четка или стъргалка. машините са изградени на монтажна рам - ка (или панели), за да отговорят на специфичните изисквания на всеки индивидуален проект. Бара - банните сита могат са се използват в инсталации, при които пресятият материал се разтоварва в бункер или в инсталации, снабдени с конвейер за по - нататъшна обработка. Барабан - ните сита имат по - опростена конструкция и начин на работа, Окачените на панти странични панели се отварят напълно, което спомага за лесния достъп за обслужване и почистване.

Запитване към продавача
Двe Трu шecт чeтupu чeтupu
Пресевни Машини
Пресевни Машини - Трактор БГ
Цена: Запитване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Марка: Български
  • Модел: Техника за почистване Пресевни Машини
  • Година: 2014

Барабанното сито може да пресява най - трудни ма - териали. Непрекъснатият процес на пресяване се поддържа от детектор за наличието на материал в захранващия бункер. ситата са про - ектирани на модулен принцип (могат да работят като самостоятелна единица) и се адаптират към всякакви задачи. Барабаните/ситата могат лесно да се сменят в зависимост от спецификата на всяко приложение. Допълнителното оборудване към ба - рабанните сита включва: почистване на барабана/ ситото чрез четка или стъргалка. машините са изградени на монтажна рам - ка (или панели), за да отговорят на специфичните изисквания на всеки индивидуален проект. Бара - банните сита могат са се използват в инсталации, при които пресятият материал се разтоварва в бункер или в инсталации, снабдени с конвейер за по - нататъшна обработка. Барабан - ните сита имат по - опростена конструкция и начин на работа, Окачените на панти странични панели се отварят напълно, което спомага за лесния достъп за обслужване и почистване.


КОНТАКТИ
РЕАЛ ГРУП ООД
Град: русе