• Категория: Трактори
 • Тип: Нов
 • Прочитания: 1433
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 0 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 1 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 2 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 3 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 4 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 5 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 6 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 7 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 8 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 9 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 10 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 11 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 12 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 13 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 14 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 15 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 16 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 17 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 18 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 19 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 20 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 21 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 22 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 23 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 24 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 25 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 26 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 27 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 28 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 29 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 30 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 31 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 32 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 33 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 34 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 35 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 36 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 37 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 38 - Трактор БГ
Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 39 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 0 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 1 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 2 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 3 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 4 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 5 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 6 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 7 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 8 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 9 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 10 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 11 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 12 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 13 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 14 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 15 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 16 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 17 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 18 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 19 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 20 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 21 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 22 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 23 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 24 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 25 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 26 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 27 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 28 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 29 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 30 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 31 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 32 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 33 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 34 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 35 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 36 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 37 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 38 - Трактор БГ
 • Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина 39 - Трактор БГ
Цена: от 46900 лв. до 56900 лв.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка Solis
 • Модел Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина
 • мощност (к.с.) 90
 • Година 2022

Номер на обявата: 122323

"Меркурий Агро и Ко"- единствен официален представител на тракторите SOLIS за България.

Меркурий Агро и Ко предлага фирмен лизинг на тракторите Solis за клиенти, които нямат кредитна история. Договорът за финансиране е между Меркурий Агро и Ко и клиентът. Погасителният план се изработва инвидуално според конкретния клиент.

Фирмата SOLIS има най - голямата фабрика за производство на трактори в света,
с произведени над 1 000 000 трактора, по време на работен режим на автоматичната лента във фабриката, фирмата успява да произведе един трактор на всеки 2 минунти - което е забележително постижение.
Компанията е на второ място по продажби на трактори до 50 к. с. в Германия, едно изключително постижение, като се има впредвид огромната конкуренция на немския пазар.
SOLIS e номер ЕДНО по продажби на пазара във Финландия!


Производството е изцяло автоматизирано, съобразено със всички европейски стандарти.Управлението и експлоатацията са изключително лесни, тъй като няма електроника. Машините се управляват механично, което не изисква специфични умения от техните оператори.
Двигателят е патент на Rover, кабината е с европейски стандарт за качество и безопасност. Предната и задната ос, както и трансмисията са по модел Antonio Каrraro. Доставката на резервните части вече може да става в рамките на 20 часа. Универсализирането на отделните модулни агрегати води до по-лесно намиране на части и сервиз.

Лозаро-овощарският трактор SOLIS дьщерна фирма на YANMAR  излиза на пазара със своята разумна цена. Тя го прави походящ за лозя и овощни градини, както и за сравнително малки стопанства.

ОПЦИЯ: Окомплектоване на трактора с кабина (без климатик), цена -  6 490лв. и с кабина ( с климатик), цена - 7 990лв.

Просторен и функционален, както обещава, SOLIS N 90 осигурява лекота на работа със сервоуправление и компетентна здрава конструкция. Сервоуправлението и минималният радиус на завъртане са идеални за мулчиране, косене, управление на почвата и защита на културите. Със здрава конструкция и тясна фасада, SOLIS N 90 е комбинация от величие, здравина и полезност за специални приложения. Компактният дизайн е идеален за отглеждане на лозя и овощни градини.

От 01.08.2021 ПРЕДЛАГАМЕ ФИРМЕН ЛИЗИНГ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА 20%  ОСТАТЪКЪТ  ПО ДОГОВАРЯНЕ,ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН


Прозводител : ITL / Sonalika
Модел : N90 CAB
Двигател : Solis CRDi Engine
Мощност : 90 к.с.
Кубичен капацитет: 4087
Цилиндри : 4 броя
Оборота / минута : 2200
Горивна помпа : BOSCH
Скоростна кутия : Carraro
Окачване : 4х4
Съединител : Двоен
Брой скорости :12F+12R
Шаси
Предна ос : Carraro
Задна ос :Carraro
Спирачна система
Спирачки : Маслен диск
Механизъм : Хидравличен
Ръчна спирачка : Независима
Отводен вал
Заден вал ( rear PTO ) ( rpm )540/540 Е RPM
Хидравлична система
Триточково окачване ( задно ) CAT ||
Капацитет на повдигане : 2500 кг
Размери и маса
Междуосие : 2310 мм
Дължина : 4245 мм
Ширина : 1465 мм
Височина  : 2375 мм
Просвет : 260 мм
Ширина на предни колела : 1150 мм
Ширина на задни колела : 1080 мм
Маса : 3260 кг
Резервоар : 71 литра
Предни колела : 280/70 R18
Задни колела : 360/70 R28
Кабина:  ДА
Климатроник: ДА
Хидравлика на волана: ДА
Регулеруем волан: ДА
Въздушна седалка : ДА
Джойстик за челен товарач (професионален): ДА
CD плеър: ДА
Прозорци: 360 / отваряеми

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С:
*ГУМИ ( С ДЖАНТИ ) ЗА ТЯСНО ОКОПАВАНЕ
*ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
*ГРЕБЛО ЗА СНЯГ
*КОФА ЗА ПРЕДЕН/ЗАДЕН НАВЕС
*ПРЕДЕН НАВЕС


МЕРКУРИЙ АГРО ПРЕДЛАГА СЪЩО ТРАКТОРИТЕ SOLIS S90 ( УНИВЕРСАЛЕН) ЦЕНА: 52 900 ЛВ., S20 (МАЛКОГАБАРИТЕН) 13 900 ЛВ., S26, S50,N75, N75 CAB.ПРИ ИНТЕРЕС НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ.
 
ПО ЖЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ОКОМПЛЕКТОВА С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
МЕРКУРИЙ АГРО И КО  ОКАЗВА СЬДЕЙСТВИЕ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПОКУПКАТА

Меркурий Агро и Ко ЕООД
Велико Търново
Покажи на картата
В Трактор.БГ
повече от 13 години!
Запитване към продавача
дeвет еднo три пeт чeтири
Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина
Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина - Трактор БГ
Цена: от 46900 лв. до 56900 лв.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Марка: Solis
 • Модел: Трактори Solis Трактор SOLIS N90 CAB Лозарооващарски с кабина/без кабина
 • мощност (к.с.): 90
 • Година: 2022
 • моточасове:

"Меркурий Агро и Ко"- единствен официален представител на тракторите SOLIS за България.

Меркурий Агро и Ко предлага фирмен лизинг на тракторите Solis за клиенти, които нямат кредитна история. Договорът за финансиране е между Меркурий Агро и Ко и клиентът. Погасителният план се изработва инвидуално според конкретния клиент.

Фирмата SOLIS има най - голямата фабрика за производство на трактори в света,
с произведени над 1 000 000 трактора, по време на работен режим на автоматичната лента във фабриката, фирмата успява да произведе един трактор на всеки 2 минунти - което е забележително постижение.
Компанията е на второ място по продажби на трактори до 50 к. с. в Германия, едно изключително постижение, като се има впредвид огромната конкуренция на немския пазар.
SOLIS e номер ЕДНО по продажби на пазара във Финландия!


Производството е изцяло автоматизирано, съобразено със всички европейски стандарти.Управлението и експлоатацията са изключително лесни, тъй като няма електроника. Машините се управляват механично, което не изисква специфични умения от техните оператори.
Двигателят е патент на Rover, кабината е с европейски стандарт за качество и безопасност. Предната и задната ос, както и трансмисията са по модел Antonio Каrraro. Доставката на резервните части вече може да става в рамките на 20 часа. Универсализирането на отделните модулни агрегати води до по-лесно намиране на части и сервиз.

Лозаро-овощарският трактор SOLIS дьщерна фирма на YANMAR  излиза на пазара със своята разумна цена. Тя го прави походящ за лозя и овощни градини, както и за сравнително малки стопанства.

ОПЦИЯ: Окомплектоване на трактора с кабина (без климатик), цена -  6 490лв. и с кабина ( с климатик), цена - 7 990лв.

Просторен и функционален, както обещава, SOLIS N 90 осигурява лекота на работа със сервоуправление и компетентна здрава конструкция. Сервоуправлението и минималният радиус на завъртане са идеални за мулчиране, косене, управление на почвата и защита на културите. Със здрава конструкция и тясна фасада, SOLIS N 90 е комбинация от величие, здравина и полезност за специални приложения. Компактният дизайн е идеален за отглеждане на лозя и овощни градини.

От 01.08.2021 ПРЕДЛАГАМЕ ФИРМЕН ЛИЗИНГ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА 20%  ОСТАТЪКЪТ  ПО ДОГОВАРЯНЕ,ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН


Прозводител : ITL / Sonalika
Модел : N90 CAB
Двигател : Solis CRDi Engine
Мощност : 90 к.с.
Кубичен капацитет: 4087
Цилиндри : 4 броя
Оборота / минута : 2200
Горивна помпа : BOSCH
Скоростна кутия : Carraro
Окачване : 4х4
Съединител : Двоен
Брой скорости :12F+12R
Шаси
Предна ос : Carraro
Задна ос :Carraro
Спирачна система
Спирачки : Маслен диск
Механизъм : Хидравличен
Ръчна спирачка : Независима
Отводен вал
Заден вал ( rear PTO ) ( rpm )540/540 Е RPM
Хидравлична система
Триточково окачване ( задно ) CAT ||
Капацитет на повдигане : 2500 кг
Размери и маса
Междуосие : 2310 мм
Дължина : 4245 мм
Ширина : 1465 мм
Височина  : 2375 мм
Просвет : 260 мм
Ширина на предни колела : 1150 мм
Ширина на задни колела : 1080 мм
Маса : 3260 кг
Резервоар : 71 литра
Предни колела : 280/70 R18
Задни колела : 360/70 R28
Кабина:  ДА
Климатроник: ДА
Хидравлика на волана: ДА
Регулеруем волан: ДА
Въздушна седалка : ДА
Джойстик за челен товарач (професионален): ДА
CD плеър: ДА
Прозорци: 360 / отваряеми

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ С:
*ГУМИ ( С ДЖАНТИ ) ЗА ТЯСНО ОКОПАВАНЕ
*ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
*ГРЕБЛО ЗА СНЯГ
*КОФА ЗА ПРЕДЕН/ЗАДЕН НАВЕС
*ПРЕДЕН НАВЕС


МЕРКУРИЙ АГРО ПРЕДЛАГА СЪЩО ТРАКТОРИТЕ SOLIS S90 ( УНИВЕРСАЛЕН) ЦЕНА: 52 900 ЛВ., S20 (МАЛКОГАБАРИТЕН) 13 900 ЛВ., S26, S50,N75, N75 CAB.ПРИ ИНТЕРЕС НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ.
 
ПО ЖЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ОКОМПЛЕКТОВА С ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
МЕРКУРИЙ АГРО И КО  ОКАЗВА СЬДЕЙСТВИЕ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ПОКУПКАТА


КОНТАКТИ
Меркурий Агро и Ко ЕООД
Меркурий Агро и Ко ЕООД
Град: Велико Търново
Адрес: В.Търново, 43°03'46.9"N 25°38'00.0"E
Телефон: +359-897089160
Сайт: http://merkurij-agro.bg