АГРА 2010 - Обзор

  • 02.03.2010 9:14
  • 3388
  • 0

Над 27 000 посетители са разгледали експозициите в дните между 23 и 27 февруари. В третия и в последния ден на изложбата гостите са били двойно повече в сравнение със същите дни на АГРА 2009.