Dual Fuel трактор Valtra - дизел + газ

  • 13.12.2011 8:12
  • 3731
  • 0

Двугоривния трактор Valtra Може да работи комбинирано на биогаз и дизел, като в дюзите на Common Rail дизеловия двигател се впръсква нагнетен газ, преминал през няколко процеса на обработка