GeoSCAN - новата програма за мониторинг на земеделските култури

  • 03.12.2014 10:19
  • 2475
  • 0

GeoSCAN е програма за мониторинг на състоянието на земеделските култури по време на тяхната вегетация с цел установяване на силни и слаби зони в парцелите както и прогнозиране на добивите. GeoSCAN e най-новият продукт на компаниите НИК и Техно Фарм