иновационна ABS Super Steer система при трактори New Holland

  • 27.12.2009 10:22
  • 3560
  • 0

Видео клип показваш новата ABS Super Steer система на тракторите New Holland.