Как управлението на информацията помага за добро планиране на работата в полето

  • 04.05.2016 10:47
  • 3101
  • 0

Навременната информация за машините и времето е от ключово значение при планирането на всички земеделски дейности в стопанството на зърнопроизводителя Боян Бурчин от Вълчедръм