Мярка Инвестции в активи - ВИДЕО

  • 25.06.2013 10:53
  • 18646
  • 0

Мярка Инвестиции в активи ще субсидира нова агротехника от 2014-а година. Субсидията по мярката за нова земеделска техника в новата ОСП 2014-2020, може да достигне до 90%