НИК - представяне на Добрички панаир 2009

  • 19.12.2009 23:13
  • 3804
  • 0

НИК демонстрира най-новите технологии при прецизното земеделие на Добрички

панаир 2009