Norac - Системи за стабилизиране на щангите на пръскачки

  • 13.06.2012 11:29
  • 2201
  • 0

Чрез системите за сензорно контролиране на пръскачките, които NORAC произвежда, може да се постигне висока ефективност и намаляване на количествата препарати при пръскане на зърнените култури