Тайтън Машинъри проведе полеви тестове в рамките на Агрономик дизайн

  • 21.07.2016 15:01
  • 2298
  • 0

Компанията презентира пред земеделските производители начините за оптимизиране на машините в стопанствата им и опазването на почвите