Vogel&Noot представи най-новия си инвентар и сеялки на Агритехника 2013

  • 02.12.2013 13:51
  • 3004
  • 0

Най-новият продукт в портфолиото на Vogel&Noot e TerraMax– универсален култиватор за слята повърхност. TerraMax ще се произвежда в две модификации – 6,5 и 8 метра. Неговите положителни качества са високата 60 см рама и интегрираната полунавесна система, която позволява машината да остане достатъчно близо до трактора. Има възможност за монтиране на подравнителна дъска Crossboard, която подравнява и допълнително натрошава по-големите почвени остатъци.