Българските фермери заслужават уважение от цялото общество

  • 13.12.2023 12:00
  • 68
  • 0

AGRI SUMMIT & AWARDS 2024 ще се проведе за първи път в България. 
 

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев сподели своето мнение защо в България е нужно да има такива събития.


“Колкото и да е трудно, колкото и да е сложно, не можем да отречем, че секторът се развива много успешно през последните години. 
Трябва по-често да се говори за земеделието и да се говори по-достоверно. Защото наистина без добро земеделие, не можем да имаме продоволствена сигурност. 
 

Добре развитото земеделие и хранителна промишленост, са базата за всяка една добре развита икономика.
 

Земеделието е и страст, но е и бизнес. Така че най-добрите бизнес модели в България трябва да бъдат показвани и трябва да бъдат отбелязвани на такива форуми и да бъдат награждавани”, каза той. 
 

Кандидатствайте

Добави коментар