Видео

Трудно ли е да си млад фермер в сектор “Животновъдство”?
  • 25.02.2024 13:00
  • 5

  Трудно ли е да си млад фермер в сектор “Животновъдство”?   За нестихващия ентусиазъм. За предприемчивостта. За погледа в бъдещото и визионерството. За всички това...