Видео

Сатнет - изборът на фермерите вече 20 години
  • 19.11.2019 15:45
  • 34

Компанията е една от фирмите с най-дългогодишен опит в областта на земеделската техника в България