Със софтуерът TechnoFarm очертаването на полетата е много по-лесно

  • 22.07.2016 18:27
  • 3051
  • 0

Софтуерът TechnoFarm се утвърди сред земеделските производители като един от най-добрите начини за управление на документацията и информацията, свързани с обработваната земя в едно стопанствата